Allah'ın 1001 ismi

Rüya Tabircisi

Moderatör
Moderatör
Rüya Tabirleri
Katılım
17 Mart 2019
Mesajlar
825
Tepkime puanı
276
Konum
Türkiye
Esselamu Aleyküm

Allahın 99 ismine Esmaül Hüsna denir, en güzel isimler

Yalnız, Allahın tüm isimleri sadece 99 tane değildir. Allahın tam 1001 tane ismi vardır.

Allahın 99 adına dediğim gibi Esmaul Hüsna dense bile, 1001 ismine Cevşen-i Kebir denir.

Bunun kaynağı nedir peki?

Hz.Seccad (12 İmamdan birisidir, asıl adı Zeynel Abidindir, şehiddir. Ayrıca, Ehli Beyttendir. Hz.Hüseyinin oğullarındandır) o da babası Hz.Hüseyinden, o da Hz.Aliden, Hz.Aliyse Hz.Muhammedden şöyle nakletmiştir:

Peygamber savaşların birisinde, vücudunu rahatsız eden ağır bir zırh giymişti. O sırada Cebrail indi ve Allahın selamini iletip dedi ki: "Bu zırhı bedeninden çıkar. Onun yerine senin ve ümmetin için eman vesilesi olan şu duayı oku."

Bu İslam Alimlerinin kitabına konu olmuş, ayrıca bu sebepten Cevşen-i Kebire büyük zırh duası'da denir.

İçerisinde Allahın 1001 tane isminin hepsi geçmektedir. O dua budur:

(1) Allahumme inni es’eluke bismike ya Allah-u ya rahmanu ya rahimu ya kerimu ya mugimu ya azimu ya kadimu ya alimu ya helimu ya hekimu
subhaneke ya la ilahe illa ent el-ğavs el-ğavs ğallisna mine-n nari ya rab
(2) Ya seyyide-s sadati ya mucibe-d de'evati ya rafie-d derecaati ya veliye-l hesenati ya ğafire-l hatiat ya mu’tiye-l mus’elati ya gabile-t tevbati ya sami-el esvati ya alime-l hafiyyati ya dafie-l beliyyati
subhaneke ya la ilahe illa ent el-ğevs el-ğevs ğallisna mine-n nari ya rab
(3) Ya heyre-l ğafirine ya heyre-l fatihine ya heyre-n nasirine ya heyre-l hakimine ya heyre-r razigine ya heyre-l varisine ya heyre-l hamidine ya heyre-z zakirine ya heyre-l munzirine ya heyre-l muhsinine
subhaneke ya la ilahe illa ent el-ğavs el-ğavs ğallisna mine-n nari ya rab
(4) Ya men lehu-l izzeti ve-l cemali ya men lehu-l gudreti ve-l kemali ya men lehu-l mulku ve-l celali ya men huve-l kebiru-l muteali ya munşie-s sehabi-s sigali ya men huve şedidu-l mihali ya men huve seriu-l hisabi ya men huve şedidu-l igabi ya men indehu husnu-s sevabi ya men indehu ummu-l kitabi
subhaneke ya la ilahe illa ent el-ğavs el-ğavs ğallisna mine-n nari ya rab
(5) Allahumme inni es’eluke bismike ya hennanu ya mennanu ya deyyanu ya burhanu ya sultanu ya rızvanu ya ğufranu ya subhanu ya musteanu ya ze-l menni ve-l beyani
subhaneke ya la ilahe illa ent el-ğavs el-ğavs ğallisna mine-n nari ya rab
(6) Ya men tevaze’e kullu şey’in li ezemetihi ya menistesleme kullu şey’in li gudretihi ya men zulle kullu şey’in li izzetihi ya men heze’e kullu şey’in li heybetihi ya men ingade kullu şey’in min heşyetihi ya men teşeggegeti-l cibalu min mehafetihi ya men gameti-s semavati bi emrihi ya men istegerreti-l erezune bi iznihi ya men yusebbihurre’du bi hemdihi ya men la ye’tedi ela ehli memleketihi
subhaneke ya la ilahe illa ent el-ğavs el-ğavs ğallisna mine-n nari ya rab
(7) Ya ğafire-l hetaya ya kaşife-l belaya ya muntehe-r recaya ya muczile-l etaya ya vahibe-l hedaya ya razige-l beraya ya gaziye-l menaya ya samie-ş şekaya ya baise-l beraya ya mutlige-l usara
subhaneke ya la ilahe illa ent el-ğavs el-ğavs ğallisna mine-n nari ya rab
(8) Ya ze-l hemdi ve-s sena ya ze-l fehri ve-l beha ya ze-l mecdi ve-s sena ya ze-l ehdi ve-l vefa ya ze-l efvi ve-r riza ya ze-l meni ve-l eta ya ze-l fezli ve-l geza ya ze-l izzi ve-l bega ya ze-l cudi ve-s seha ya ze-l ala’i ve-n ne’ma
subhaneke ya la ilahe illa ent el-ğavs el-ğavs ğallisna mine-n nari ya rab
(9) Allahumme inni es’eluke bismike ya maniu ya dafiu ya rafiu ya saniu ya nafiu ya samiu ya camiu ya şafiu ya vasiu ya musiu
subhaneke ya la ilahe illa ent el-ğavs el-ğavs ğallisna mine-n nari ya rab
(10) Ya sanie kulli mesnuin ya halike kullu mehlukin ya razige kulli merzugin ya malike kulli memlukin ya kaşife kulli mekrubin ya farice kulli mehmumin ya rahime kulli merhumin ya nasire kulli mehzulin ya satire kulli meğyubin ya melce’e kulli metrudin
subhaneke ya la ilahe illa ent el-ğavs el-ğavs ğallisna mine-n nari ya rab
(11) Ya uddeti inde şiddeti ya recai inde musibeti ya munisi inde vehşeti ya sahibi inde ğurbeti ya veliyyi inde ni’meti ya ğiyai inde kurbeti ya delili inde heyreti ya ğenai inde iftihari ya melcei inde iztirari ya muini inde mefze’i
subhaneke ya la ilahe illa ent el-ğavs el-ğavs ğallisna mine-n nari ya rab
(12) Ya ellame-l ğuyubi ya ğeffare-z zunubi ya settare-l uyubi ya kaşife-l kurubi ya mugellibe-l gulubi ya tebibe-l gulubi ya munevvire-l gulubi ya enise-l gulubi ya muferrice-l humumi ya muneffise-l ğumumi
subhaneke ya la ilahe illa ent el-ğavs el-ğavs ğallisna mine-n nari ya rab
(13) Allahumme inni es’eluke bismike ya celilu ya cemilu ya vekilu ya kefilu ya delilu ya gebilu ya mudilu ya munilu ya mugilu ya muhilu
subhaneke ya la ilahe illa ent el-ğavs el-ğavs ğallisna mine-n nari ya rab
(14) Ya delile-l muteheyyirine ya ğiyase-l musteğasine ya serihe-l mustehrisine ya care-l mustecirine ya emane-l haifine ya evne-l muminine ya rehime-l mesakine ya melce’e-l asine ya ğafire-l muznibine ya mucibe-d de’veti-l muzterrine
subhaneke ya la ilahe illa ent el-ğavs el-ğavs ğallisna mine-n nari ya rab
(15) Ya ze-l cudi ve-l ihsan ya ze-l fezli ve-l imtinani ya ze-l emni ve-l eman ya ze-l kudsi ve-s subhani ya ze-l hikmeti ve-l beyani ya ze-r rehmeti ve-r rizvani ya ze-l hucceti ve-l burhani ya ze-l ezemeti ve-s sultani ya ze-r re’feti ve-l musteani ya ze-l efvi ve-l ğufrani
subhaneke ya la ilahe illa ent el-ğavs el-ğavs ğallisna mine-n nari ya rab
(16) Ya men huve rabbu kulli şey’in ya men huve ilahu kulli şey’i ya men huve haliku kulli şey’in ya men huve saniu kulli şey’in ya men huve geble kulli şey’in ya men huve be’de kulli şey’in ya men huve fevge kulli şey’in ya men huve alimun bi kulli şey’in ya men huve gadirun ela kulli şey’in ya men huve yebga ve yefna kullu şey’in
subhaneke ya la ilahe illa ent el-ğavs el-ğavs ğallisna mine-n nari ya rab
(17) Allahumme inni es’eluke bismike ya mu’minu ya muheyminu ya mukevvinu ya mulegginu ya mubeyyinu ya muhevvinu ya mumekkinu ya muzeyyinu ya mu’linu ya mugessimu
subhaneke ya la ilahe illa ent el-ğavs el-ğavs ğallisna mine-n nari ya rab
(18) Ya men huve fi mulkihi mugimun ya men huve fi sultanihi gedimun ya men huve fi celalihi ezimun ya men huve ela ibadihi rehimun ya men huve bi kulli şey’in elimun ya men huve bi men esahu helimun ya men huve bi men recahu kerimun ya men huve fi sun’ihi hekimun ya men huve fi hikmetihi letifun ya men huve fi lutfihi gedimun
subhaneke ya la ilahe illa ent el-ğavs el-ğavs ğallisna mine-n nari ya rab
(19) Ya men la yurca illa fezluhu ya men la yus’elu illa efvuhu ya men la yunzeru illa birruhu ya men la yuhafu illa edluh ya men la yedumu illa mulkuhu ya men la sultane illa sultanuhu ya men vesiet kulle şey’in rehmetuhu ya men sebeget rehmetuhu gezebehu ya men ehate bi kulli şey’in ilmuhu ya men leyse ehedun mislehu
subhaneke ya la ilahe illa ent el-ğavs el-ğavs ğallisna mine-n nari ya rab
(20) Ya farice-l hemmi ya kaşife-l gemmi ya ğafire-z zenbi ya gabile-t tevbi ya halike-l halki ya sabige-l ve’di ya mufiye-l ehdi ya alime-s sirri ya falige-l hebbi ya razige-l enami
subhaneke ya la ilahe illa ent el-ğavs el-ğavs ğallisna mine-n nari ya rab
(21) Allahumme inni es’eluke bismike ya eliyyu ya vefiyyu ya geniyyu ya meliyyu ya hefiyyu ya reziyyu ya zekiyyu ya bediyyu ya geviyyu ya veliyyu
subhaneke ya la ilahe illa ent el-ğavs el-ğavs ğallisna mine-n nari ya rab
(22) Ya men ezhere-l cemile ya men setere-l gebihe ya men lem yuahiz bi-l cerireti ya men lem yehtiki-s sitre ya ezime-l efvi ya hesene-t tecavuzi ya vesie-l meğfireti ya basite-l yedeyni bi-r rehmeti ya sahibe kulli necva ya munteha kulli şekva
subhaneke ya la ilahe illa ent el-ğavs el-ğavs ğallisna mine-n nari ya rab
(23) Ya ze-n ni’meti-s sabigeti ya ze-r rehmeti-l vasieti ya ze-l minneti-s sabigeti ya ze-l hikmeti-l baligeti ya ze-l gudreti-l kamileti ya ze-l hucceti-l gatieti ya ze-l kerameti-z zahireti ya ze-l izzeti-d daimeti ya ze-l guvveti-l metineti ya ze-l ezemeti-l menieti
subhaneke ya la ilahe illa ent el-ğavs el-ğavs ğallisna mine-n nari ya rab
(24) Ya bedie-s semavati ya caile-z zulumati ya rahime-l eberati ya mugile-l eserati ya satire-l evrati ya muhyiye-l emvati ya munzile-l ayati ya muzei'fe-l hesenati ya mahiye-s seyyiati ya şedide-n negimati
subhaneke ya la ilahe illa ent el-ğavs el-ğavs ğallisna mine-n nari ya rab
(25) Allahumme inni es’eluke bismike ya musevviru ya mugeddiru ya mudebbiru ya mutehhiru ya munevviru ya muyessiru ya mubeşşiru ya munziru ya mugeddimu ya muvehhiru
subhaneke ya la ilahe illa ent el-ğavs el-ğavs ğallisna mine-n nari ya rab
(26) Ya rabbe-l beyti-l herami ya rebbe-ş şehri-l herami ya rebbe-l beledi-l herami ya rebbe-r rukni ve-l megami ya rebbe-l meş’eri-l herami ya rebbe-l mescidi-l herami ya rebbe-l hilli ve-l herami ya rebbe-n nuri ve-z zulami ya rebbe-t tehiyyeti ve-s selami ya rebbe-l gudreti fi-l enami
subhaneke ya la ilahe illa ent el-ğavs el-ğavs ğallisna mine-n nari ya rab
(27) Ya ehkeme-l hakimin ya e’dele-l adiline ya esdege-s sadigine ya ethere-t tahirine ya ehsene-l halikine ya esre’el hasibine ya esme’es sami'ine ya ebsere-n nazirine ya eşfe’eş şafi'ine ya ekreme-l ekremine
subhaneke ya la ilahe illa ent el-ğavs el-ğavs ğallisna mine-n nari ya rab
(28) Ya imade men la imade lehu ya senede men la senede lehu ya zuhre men la zuhre lehu ya hirze men la hirze lehu ya ğıyase men la ğıyase lehu ya fehre men la fehre lehu ya izze men la izze lehu ya muine men la muine lehu ya enise men la enise lehu ya emane men la emane lehu
subhaneke ya la ilahe illa ent el-ğavs el-ğavs ğallisna mine-n nari ya rab
(29) Allahumme inni es’eluke bismike ya asimu ya gaimu ya daimu ya rahimu ya salimu ya hakimu ya alimu ya gasimu ya gabizu ya basitu
subhaneke ya la ilahe illa ent el-ğavs el-ğavs ğallisna mine-n nari ya rab
(30) Ya asimu men iste’semehu ya rahime men isterhemehu ya ğafire men isteğferehu ya nasire men istenserehu ya hafize men istehfezehu ya mukrime men istekremehu ya murşide men isterşedehu ya serihe men istesrehehu ya muine men isteanehu ya muğise men isteğasehu
subhaneke ya la ilahe illa ent el-ğavs el-ğavs ğallisna mine-n nari ya rab
(31) Ya ezizen la yuzamu ya letifen la yuramu ya geyyumen la yenamu ya naimen la yefutu ya heyyen la yemutu ya meliken la yezulu ya bagiyen la yefna ya alimen la yechelu ya semeden la yut’emu la geviyyen la yez’ufu
subhaneke ya la ilahe illa ent el-ğavs el-ğavs ğallisna mine-n nari ya rab
(32) Allahumme inni es’eluke bismike ya ehedu ya vahidu ya şahidu ya macidu ya hamidu ya raşidu ya baisu ya varisu ya zarru ya nafiu
subhaneke ya la ilahe illa ent el-ğavs el-ğavs ğallisna mine-n nari ya rab
(33) Ya e’zeme min kulli ezimin ya ekreme min kulli kerimin ya erheme min kulli rehimin ya e’leme min kulli elimin ya ehkeme min kulli hekimin ya egdeme min kulli gedimin ya ekbere min kulli kebirin ya eltefe min kulli letifin ya ecelle min kulli celilin ya ezze min kulli ezizin
subhaneke ya la ilahe illa ent el-ğavs el-ğavs ğallisna mine-n nari ya rab
(34) Ya kerime-s sefhi ya ezime-l menni ya kesire-l heyri ya gedime-l fezli ya daime-l lutfi ya letife-s sun’i ya muneffise-l kerbi ya kaşife-z zurri ya maalike-l mulki ya gaziye-l heggi
subhaneke ya la ilahe illa ent el-ğavs el-ğavs ğallisna mine-n nari ya rab
(35) Ya men huve fi ehdihi vefiyyun ya men huve fi vefaihi geviyyun ya men huve fi guvvetihi eliyyun ya men huve fi uluvvihi geribun ya men huve fi gurbihi letifun ya men huve fi lutfihi şerifun ya men huve fi şerefihi ezizun ya men huve fi izzihi ezimun ya men huve fi ezemetihi mecidun ya men huve fi mecdihi hemidun
subhaneke ya la ilahe illa ent el-ğavs el-ğavs ğallisna mine-n nari ya rab
(36) Allahumme inni es’eluke bismike ya kafi ya Şafi ya vafi ya muafi ya hadi ya dai ya gazi ya razi ya ali ya bagi
subhaneke ya la ilahe illa ent el-ğavs el-ğavs ğallisna mine-n nari ya rab
(37) Ya men kullu şey’in haziun lehu ya men kullu şey’in haşiun lehu ya men kullu şey’in kainun lehu ya men kullu şey’in mevcudun bihi ya men kullu şey’in munibun ileyhi ya men kullu şey’in haifun minhu ya men kullu şey’in gaimun bihi ya men kullu şey’in sairun ileyhi ya men kullu şey’in yusebbihu bi hemdihi ya men kullu şey’in halikun illa vechehu
subhaneke ya la ilahe illa ent el-ğavs el-ğavs ğallisna mine-n nari ya rab
(38) Ya men la meferre illa ileyhi ya men la mefze’e illa ileyhi ya men la megsede illa ileyhi ya men la menca minhu illa ileyhi ya men la yurğebu illa ileyhi ya men la hevle ve la guvvete illa bihi ya men la yusteanu illa bihi ya men la yutevekkelu illa eleyhi ya men la yurca illa huve ya men la yu’bedu illa huve
subhaneke ya la ilahe illa ent el-ğavs el-ğavs ğallisna mine-n nari ya rab
(39) Ya heyre-l merhubine ya heyre-l merğubine ya heyre-l metlubine ya heyre-l mesuline ya heyre-l megsudine ya heyre-l mezkurine ya heyre-l meşkurine ya heyre-l mehbubine ya heyre-l med’uvvine ya heyre-l muste’nisine
subhaneke ya la ilahe illa ent el-ğavs el-ğavs ğallisna mine-n nari ya rab
(40) Allahumme inni es’eluke bismike ya ğafiru ya satiru ya gadiru ya gahiru ya fatiru ya kasiru ya cabiru ya zakiru ya naziru ya nasiru
subhaneke ya la ilahe illa ent el-ğavs el-ğavs ğallisna mine-n nari ya rab
(41) Ya men helege fesevva ya men geddere feheda ya men yekşifu-l belva ya men yesmeu-n necva ya men yungizu-l ğerga ya men yunci-l helka ya men yeşfi-l merza ya men ezheke ve ebka ya men emate ve ehya ya men helege-z zevceyni-z zekere ve-l unsa
subhaneke ya la ilahe illa ent el-ğavs el-ğavs ğallisna mine-n nari ya rab
(42) Ya men fi-l berri ve-l behri sebiluhu ya men fi-l afagi ayatuhu ya men fi-l ayati burhanuhu ya men fi-l memati gudretuhu ya men fi-l guburi ibretuhu ya men fi-l gıyameti mulkuhu ya men fi-l hisabi heybetuhu ya men fi-l mizani gezauhu ya men fi-l cenneti sevabuhu ya men fi-n nari igabuhu
subhaneke ya la ilahe illa ent el-ğavs el-ğavs ğallisna mine-n nari ya rab
(43) Ya men ileyhi yehrebu-l haifune ya men ileyhi yefzeu-l muznibune ya men ileyhi yegsidu-l munibune ya men ileyhi yerğebu-z zahidune ya men ileyhi yelceu-l muteheyyirune ya men bihi yeste’nisu-l muridune ya men bihi yeftehiru-l muhibbune ya men fi efvihi yetmeu-l hatiune ya men ileyhi yeskunu-l muginune ya men eleyhi yetevekkelu-l mutevekkilune
subhaneke ya la ilahe illa ent el-ğavs el-ğavs ğallisna mine-n nari ya rab
(44) Allahumme inni es’eluke bismike ya hebibu ya tebibu ya geribu ya regibu ya hesibu ya muhibu ya musibu ya mucibu ya hebiru ya besiru
subhaneke ya la ilahe illa ent el-ğavs el-ğavs ğallisna mine-n nari ya rab
(45) Ya egrebe min kulli geribin ya ehebbe min kulli hebibin ya ebsere min kulli besirin ya ehbere min kulli hebirin ya eşrefe min kulli şerifin ya erfe’e min kulli refi’in ya egva min kulli geviyyin ya eğna min kulli ğeniyyin ya ecvede min kulli cevadin ya er’efe min kulli reufin
subhaneke ya la ilahe illa ent el-ğavs el-ğavs ğallisna mine-n nari ya rab
(46) Ya ğaliben ğeyre meğlubin ya sanien ğeyre mesnuin ya haligen ğeyre mehlugin ya maliken ğeyre memlukin ya gahiren meghurin ya rafien ğeyre merfuin ya hafizen ğeyre mehfuzin ya nasiren ğeyre mensurin ya şahiden ğeyre ğaibin ya geriben ğeyre beidin
subhaneke ya la ilahe illa ent el-ğavs el-ğavs ğallisna mine-n nari ya rab
(47) Ya nure-n nuri ya munevvire-n nuri ya halige-n nuri ya mudebbire-n nuri ya mugeddire-n nuri ya nure kulli nurin ya nuren geble kulli nurin ya nuren be’de kulli nurin ya nuren fevge kulli nurin ya nuren leyse ke mislihi nurun
subhaneke ya la ilahe illa ent el-ğavs el-ğavs ğallisna mine-n nari ya rab
(48) Ya men etauhu şerifun ya men fi’luhu letifun ya men lutfuhu mugimun ya men ihsanuhu gedimun ya men gevluhu heggun ya men ve’duhu sidgun ya men efvuhu fezlun ya men ezabuhu edlun ya men zikruhu hulvun ya men fezluhu emimun
subhaneke ya la ilahe illa ent el-ğavs el-ğavs ğallisna mine-n nari ya rab
(49) Allahumme inni es’eluke bismike ya musehhilu ya mufessilu ya mubeddilu ya muzellilu ya munezzilu ya munevvilu ya mufzilu ya muczilu ya mumhilu ya mucmilu
subhaneke ya la ilahe illa ent el-ğavs el-ğavs ğallisna mine-n nari ya rab
(50) Ya men yera ve la yura ya men yehlugu ve la yuhlegu ya men yehdi ve la yuhda ya men yuhyi ve la yuhya ya men yes’elu ve la yus’elu ya men yut’imu ve la yut’emu ya men yucbiru ve la yucaru eleyhi ya men yegza ve la yugza eleyhi ya men yehkumu ve la yuhkemu eleyhi ya men lem yelid ve lem yuled ve lem yekun lehu kufuven ehedun
subhaneke ya la ilahe illa ent el-ğavs el-ğavs ğallisna mine-n nari ya rab
(51) Ya ni’me-l hesibu ya ni’me-t tebibu ya ni’me-r regibu ya ni’me-l geribu ya ni’me-l mucibu ya ni’mel hebibu ya ni’me-l kefilu ya ni’me-l vekilu ya ni’me-l Mevla ya ni’me-n nesiru
subhaneke ya la ilahe illa ent el-ğavs el-ğavs ğallisna mine-n nari ya rab
(52) Ya surure-l arifine ya mune-l muhibbine ya enise-l muridine ya hebibe-t tevvabine ya razige-l mugilline ya recae-l muznibine ya gurrete eyni-l abidine ya muneffise eni-l mekrubine ya muferrice eni-l meğmumine ya ilahe-l evveline ve-l ahirine
subhaneke ya la ilahe illa ent el-ğavs el-ğavs ğallisna mine-n nari ya rab
(53) Allahumme inni es’eluke bismike ya rebbena ya ilahena ya seyyidena ve mevlana ya nasirena ya hafizena ya delilena ya muinena ya hebibena ya tebibena
subhaneke ya la ilahe illa ent el-ğavs el-ğavs ğallisna mine-n nari ya rab
(54) Ya rebbe-n nebiyyine ve-l ebrari ya rebbe-s siddigine ve-l ehyari ya rebbe-l cenneti ve-n nari ya rebbe-s siğari ve-l kibari ya rebbe-l hububi ve-s simari ya rebbe-l enhari ve-l eşcari ya rebbe-s sehari ve-l gıfari ya rebbe-l ebrari ve-l bihari ya rebbe-l leyli ve-n nehari ya rebbe-l e’lani ve-l esrari
subhaneke ya la ilahe illa ent el-ğavs el-ğavs ğallisna mine-n nari ya rab
(55) Ya men nefeze fi kulli şey’in emruhu ya men lehige bi kulli şey’in ilmuhu ya men beleğet ile kulli şey’in gudretuhu ya men la tuhzi-l ibadu niemehu ya men la tebluğu-l helaigu şukrehu ya men la tudriku-l efhamu celalehu ya men la tenalu-l evhamu kunhehu ya meni-l ezemetu ve-l kibriyau ridauhu ya men teruddu-l ibadu gezaehu ya men la mulke illa mulkehu ya men la etae illa etauhu
subhaneke ya la ilahe illa ent el-ğavs el-ğavs ğallisna mine-n nari ya rab
(56) Ya men lehu-l meselu-l e’la ya men lehu-s sifatu-l ulya ya men lehu-l ahiretu ve-l u’la ya men lehu-l cennetu-l me’va ya men lehu-l ayatu-l kubra ya men lehu-l esmau-l husna ya men lehu-l hukmu ve-l gezau ya men lehu-l hevau ve-l fezau ya men lehu-l erşu ve-s sera ya men lehu-s semavatu-l u’la
subhaneke ya la ilahe illa ent el-ğavs el-ğavs ğallisna mine-n nari ya rab
(57) Allahumme inni es’eluke bismike ya efuvvu ya gefuru ya seburu ya şekuru ya reufu ya etufu ya mes’ulu ya vedudu ya subbuhu ya guddusu
subhaneke ya la ilahe illa ent el-ğavs el-ğavs ğallisna mine-n nari ya rab
(58) Ya men fi-s semai ezemetuhu ya men fi-l erzi ayatuhu ya men fi kulli şey’in delailuhu ya men fi-l bihari ecaibuhu ya men fi-l cibali hezainuhu ya men yebdeu-l helge sümme yuiduhu ya men ileyhi yerciu-l emru kulluhu ya men ezhere fi kulli şey’in lutfehu ya men ehsene kulle şey’in helgehu ya men teserrefe fi-l helaigi gudretuhu
subhaneke ya la ilahe illa ent el-ğavs el-ğavs ğallisna mine-n nari ya rab
(59) Ya hebibe men la hebibe lehu ya tebibe men la tebibe lehu ya mucibe men la mucibe lehu ya şefige men la şefige lehu ya refige men la refige lehu ya muğise men la muğise lehu ya delile men la delile lehu ya enise men la enise lehu ya rahime men la rehime lehu ya sahibe men la sahibe lehu
subhaneke ya la ilahe illa ent el-ğavs el-ğavs ğallisna mine-n nari ya rab
(60) Ya kafiye men istekfahu ya hadiye men istehdahu ya kaliye men isteklahu ya raiye men ister’ahu ya şafiye men isteşfahu ya gaziye men istegzahu ya muğniye men isteğnahu ya mufiye men istevfahu ya mugevviye men istegvahu ya veliyye men istevlahu
subhaneke ya la ilahe illa ent el-ğavs el-ğavs ğallisna mine-n nari ya rab
(61) Allahumme inni es’eluke bismike ya haligu ya razigu ya natigu ya sadigu ya faligu ya farigu ya fatigu ya ratigu ya sabigu ya samigu
subhaneke ya la ilahe illa ent el-ğavs el-ğavs ğallisna mine-n nari ya rab
(62) Ya men yugellibu-l leyle ve-n nehare ya men ce’ele-z zulumati ve-l envare ya men helege-z zille ve-l herure ya men sehhere-ş şemse ve-l gemere ya men geddere-l heyre ve-ş şerre ya men helege-l mevte ve-l heyate ya men lehu-l helgu ve-l emru ya men lem yettehiz sahibeten ve la veleden ya men leyse lehu şerikun fi-l mulki ya men lem yekun lehu veliyyun mine-z zulli
subhaneke ya la ilahe illa ent el-ğavs el-ğavs ğallisna mine-n nari ya rab
(63) Ya men ye’lemu murade-l muridine ya men ye’lemu-z zemire-s samitine ya men yesmeu enine-l vahinine ya men yera bukae-l haifine ya men yemliku hevaice-s sailine ya men yegbelu uzre-t taibine ya men la yuslihu-l emele-l mufsidine ya men la yuziu ecre-l muhsinine ya men la yeb’udu en gulubi-l arifine ya ecvede-l cevadine
subhaneke ya la ilahe illa ent el-ğavs el-ğavs ğallisna mine-n nari ya rab
(64) Ya daime-l begai ya samie-d duai ya vasie-l etai ya ğafire-l hetai ya bedie-s semai ya hesene-l belai ya celile-s senai ya gedime-s senai ya kesire-l vefai ya şerife-l cezai
subhaneke ya la ilahe illa ent el-ğavs el-ğavs ğallisna mine-n nari ya rab
(65) Allahumme inni es’eluke bismike ya settaru ya ğeffaru ya gehharu ya cebbaru ya sebbaru ya barru ya muhtaru ya fetahu ya neffahu ya murtahu
subhaneke ya la ilahe illa ent el-ğavs el-ğavs ğallisna mine-n nari ya rab
(66) Ya men helegeni ve sevvani ya men rezegeni ve rebbani ya men et’emeni ve segani ya men gerrebeni ve ednani ya men esemeni ve kefani ya men hefezeni ve kelani ya men e’ezzeni ve eğnani ya men veffegeni ve hedani ya men aneseni ve avaani ya men emateni ve ehyani
subhaneke ya la ilahe illa ent el-ğavs el-ğavs ğallisna mine-n nari ya rab
(67) Ya men yuhiggu-l hegge bi kelimatihi ya men yegbelu-t tevbete en ibadihi ya men yehulu beyne-l mer’i ve gelbihi ya men la tenfeu-ş şefaetu illa bi iznihi ya men huve e’lemu bi men zelle en sebilihi ya men la mueggibe li hukmihi ya men la redde li gezaihi ya men ingade kullu şey’in li emrihi ya men fi-s semavatu medviyyetun bi yeminihi ya men yursilu-r riyahe buşren beyne yedey rehmetihi
subhaneke ya la ilahe illa ent el-ğavs el-ğavs ğallisna mine-n nari ya rab
(68) Ya men ce’ele-l erze mihaden ya men ce’ele-l cibale evtaden ya men ce’ele-ş şemse siracen ya men ce’ele-l gemere nuren ya men ce’ele-l leyle libasen ya men ce’ele-n nehare meaşen ya men ce’ele-n nevme subaten ya men ce’ele-s semae binaen ya men ce’ele-l eşyae ezvacen ya men ce’ele-n nare mirsaden
subhaneke ya la ilahe illa ent el-ğavs el-ğavs ğallisna mine-n nari ya rab
(69) Allahumme inni es’eluke bismike ya semiu ya şefiu ya refiu ya meniu ya seriu ya bediu ya kebiru ya gediru ya hebiru ya muciru
subhaneke ya la ilahe illa ent el-ğavs el-ğavs ğallisna mine-n nari ya rab
(70) Ya heyye geble kulli heyyin ya heyyen be’de kulli heyyin ya heyyu-llezi leyse ke mislihi heyyun ya heyyu-llezi yerzugu kulle heyyin ya heyyen lem yerisi-l heyaate min heyyin ya heyyu-llezi yuhyi-l mevta ya heyyu ya geyyumu la te’huzuhu sinetun ve la nevmun
subhaneke ya la ilahe illa ent el-ğavs el-ğavs ğallisna mine-n nari ya rab
(71) Ya men lehu zikrun la yunsa ya men lehu nurun la yutfa ya men lehu niemun la tueddu ya men lehu mulkun la yezulu ya men lehu senaun la yuhsa ya men lehu celalun la yukeyyefu ya men lehu kemalun la yudreku ya men lehu gezaun la yureddu ya men lehu sifatun la tubeddelu ya men lehu nu'utun la tuğeyyeru
subhaneke ya la ilahe illa ent el-ğavs el-ğavs ğallisna mine-n nari ya rab
(72) Ya rebbe-l alemine ya malike yevmi-d dini ya ğayete-t talibine ya zehere-l lacine ya mudrike-l haribine ya men yuhibbu-s sabirine ya men yuhibbu bi-l muhtedine
subhaneke ya la ilahe illa ent el-ğavs el-ğavs ğallisna mine-n nari ya rab
(73) Allahumme inni es’eluke bismike ya şefigu ya refigu ya hafizu ya muhitu ya mugitu ya muğisu ya muizzu ya muzillu ya mubdiu ya muidu
subhaneke ya la ilahe illa ent el-ğavs el-ğavs ğallisna mine-n nari ya rab
(74) Ya men huve ehedun bi la ziddin ya men huve ferdun bi la niddin ya men huve semedun bi la eybin ya men huve vitrun bi la keyfin ya men huve gazin bi la heyfin ya men huve rabbun bi la vezirin ya men huve ezizun bi la zullin ya men huve ğeniyyun bi la fegrin ya men huve melikun bi la ezlin ya men huve mevsufun bi la şebihin
subhaneke ya la ilahe illa ent el-ğavs el-ğavs ğallisna mine-n nari ya rab
(75) Ya men zikruhu şerefun li-z zakirine ya men şukruhu fevzun li-ş şakirine ya men hemduhu izzun li-l hamidine ya men taetuhu necatun li-l muti’ine ya men babuhu meftuhun li-t talibine ya men sebiluhu vazihun li-l munibine ya men ayatuhu burhanun li-n nazirine ya men kitabuhu tezkiretun li-l muttegine ya men rizguhu umumun li-t tai’ine ve-l asine ya men rehmetuhu geribun mine-l muhsinine
subhaneke ya la ilahe illa ent el-ğavs el-ğavs ğallisna mine-n nari ya rab
(76) Ya men tebareke ismuhu ya men teala cedduhu ya men la ilahe ğeyruhu ya men celle fenauhu ya men tegeddeset esmauhu ya men yedumu begauhu ya meni-l ezemetu behauhu ya meni-l kibriyau ridauhu ya men la tuhsa alauhu ya men la tueddu ne’mauhu
subhaneke ya la ilahe illa ent el-ğavs el-ğavs ğallisna mine-n nari ya rab
(77) Allahumme inni es’eluke bismike ya muinu ya eminu ya mubinu ya metinu ya mekinu ya reşidu ya hemidu ya mecidu ya şedidu ya şehidu
subhaneke ya la ilahe illa ent el-ğavs el-ğavs ğallisna mine-n nari ya rab
(78) Ya ze-l erşi-l mecidi ya ze-l gevli-s sedidi ya ze-l fi’li-r reşidi ya ze-l betşi-ş şedidi ya ze-l ve’di ve-l veidi ya men huve-l veliyyu-l hemidu ya men huve fe’alun li ma yuridu ya men huve geribun ğeyru beidin ya men huve ela kulli şey’in şehidun ya men huve leyse bi zellamin li-l ebidi
subhaneke ya la ilahe illa ent el-ğavs el-ğavs ğallisna mine-n nari ya rab
(79) Ya men la şerike lehu ve la vezire ya men la şebihe lehu ve la nezire ya halige-ş şemsi ve-l gemeri-l muniri ya muğniye-l baisi-l fegiri ya razige-t tifli-s seğiri ya rahime-ş şeyhi-l kebiri ya cabire-l ezmi-l kesiri ya ismete-l haifi-l musteciri ya men huve bi ibadihi hebirun besirun ya men huve ela kulli şey’in gedirun
subhaneke ya la ilahe illa ent el-ğavs el-ğavs ğallisna mine-n nari ya rab
(80) Ya ze-l cudi ve-n niemi ya ze-l fezli ve-l keremi ya halige-l levhi ve-l gelemi ya barie-z zerri ve-n nesemi ya ze-l be’si ve-n nigemi ya mulhime-l erebi ve-l ecemi ya kaşife-z zurri ve-l elemi ya alime-s sirri ve-l himemi ya rebbe-l beyti ve-l heremi ya men helege-l eşyae mine-l edemi
subhaneke ya la ilahe illa ent el-ğavs el-ğavs ğallisna mine-n nari ya rab
(81) Allahumme inni es’eluke bismike ya failu ya cailu ya gabilu ya kamilu ya fasilu ya vasilu ya adilu ya ğalibu ya talibu ya vahibu
subhaneke ya la ilahe illa ent el-ğavs el-ğavs ğallisna mine-n nari ya rab
(82) Ya men en’eme bi tevlihi ya men ekreme bi cudihi ya men cade bi lutfihi ya men te’ezzeze bi gudretihi ya men geddere bi hikmetihi ya men hekeme bi tedbirihi ya men debbere bi ilmihi ya men tecaveze bi hilmihi ya men dena fi uluvvihi ya men ela fi dunuvvihi
subhaneke ya la ilahe illa ent el-ğavs el-ğavs ğallisna mine-n nari ya rab
(83) Ya men yehlugu ma yeşau ya men yef’elu ma yeşau ya men yehdi men yeşau ya men yuzillu men yeşau ya men yuezzibu men yeşau ya men yeğfiru li men yeşau ya men yuizzu men yeşau ya men yuzillu men yeşau ya men yusevviru fi-l erhaami ma yeşau ya men yehtessu bi rehmetihi men yeşau
subhaneke ya la ilahe illa ent el-ğavs el-ğavs ğallisna mine-n nari ya rab
(84) Ya me lem yettehiz sahibeten ve la veleden ya men ce’ele li kulli şey’in gedren ya men la yuşriku fi hukmihi eheden ya men ce’ele-l melaikete rusulen ya men ce’ele fi-s semai burucen ya men ce’ele-l erze geraren ya men helege mine-l mai beşeren ya men ce’ele li kulli şey’in emeden ya men ehate bi kulli şey’in ilmen ya men ehsa kulle şey’in ededen
subhaneke ya la ilahe illa ent el-ğavs el-ğavs ğallisna mine-n nari ya rab
(85) Allahumme inni es’eluke bismike ya evvelu ya ahiru ya zahiru ya batinu ya berru ya heggu ya ferdu ya vitru ya semedu ya sermedu
subhaneke ya la ilahe illa ent el-ğavs el-ğavs ğallisna mine-n nari ya rab
(86) Ya heyre me’rufin urife ya efzele me’budin ubide ya ecelle meşkurin şukire ya e’ezze mezkurin zukire ya e’la mehmudin humide ya egdeme mevcudin tulibe ya erfe’e mevsufin vusife ya ekbere megsudin guside ya ekreme mes’ulin suile ya eşrefe mehbudin ulime
subhaneke ya la ilahe illa ent el-ğavs el-ğavs ğallisna mine-n nari ya rab
(87) Ya hebibe-l bakine ya seyyide-l mutevekkiline ya hadiye-l muzilline ya veliyye-l mu’minine ya enise-z zakirine ya mefze’el melhufine ya munciye-s sadigine ya egdere-l gadirine ya e’leme-l alimine ya ilahe-l helgi ecmeine
subhaneke ya la ilahe illa ent el-ğavs el-ğavs ğallisna mine-n nari ya rab
(88) Ya men ela fe gehere ya men meleke fe gedere ya men betene fe hebere ya men ubide fe şekere ya men usiye fe ğefere ya men la tehvihi-l fikeru ya men la yudrikuhu beserun ya men la yehfa eleyhi eserun ya razige-l beşeri ya mugeddire kulli gederin
subhaneke ya la ilahe illa ent el-ğavs el-ğavs ğallisna mine-n nari ya rab
(89) Allahumme inni es’eluke bismike ya hafizu ya bariu ya zariu ya bazihu ya faricu ya fatihu ya kaşifu ya zaminu ya amiru ya nahi
subhaneke ya la ilahe illa ent el-ğavs el-ğavs ğallisna mine-n nari ya rab
(90) Ya men la ye’lemu-l ğeybe illa huve ya men la yesrifu-s sue illa huve ya men la yehlugu-l helge illa huve ya men la yeğfiru-z zenbe illa huve ya men la yutimmu-n ni’mete illa huve ya men la yugellibu-l gulube illa huve ya men la yudebbiru-l emre illa huve ya men la yunezzilu-l ğeyse illa huve ya men la yebsutu-r rizge illa huve ya men la yuhyi-l mevta illa huve
subhaneke ya la ilahe illa ent el-ğavs el-ğavs ğallisna mine-n nari ya rab
(91) Ya muine-z zuefai ya sahibe-l ğurebai ya nasire-l evliyai ya gahire-l e’dai ya rafie-s semai ya enise-l esfiyai ya hebibe-l etgiyai ya kenze-l fugerai ya ilahe-l eğniyai ya ekreme-l kuremai
subhaneke ya la ilahe illa ent el-ğavs el-ğavs ğallisna mine-n nari ya rab
(92) Ya kafiyen min kulli şey’in ya gaimen ela kulli şey’in ya men la yuşbihuhu şey’un ya men la yezidu fi mulkihi şey’un ya men la yehfa eleyhi şey’un ya men la yengusu min hezainihi şey’un ya men leyse ke mislihi şey’un ya men la ye’zubu en ilmihi şey’un ya men huve hebirun bi kulli şey’in ya men vesiet rehmetuhu kulle şey’in
subhaneke ya la ilahe illa ent el-ğavs el-ğavs ğallisna mine-n nari ya rab
(93) Allahumme inni es’eluke bismike ya mukrimu ya mut’imu ya mun’imu ya mu’ti ya muğni ya mugni ya mufni ya muhyi ya murzi ya munci
subhaneke ya la ilahe illa ent el-ğavs el-ğavs ğallisna mine-n nari ya rab
(94) Ya evvele kulli şey’in ve ahirehu ya ilahe kulli şey’in ve melikehu ya rebbe kulli şey’in ve saniehu ya barie kulli şey’in ve haligehu ya gabize kulli şey’in ve basitehu ya mubdie kulli şey’in ve muidehu ya munşie kulli şey’in ve mugeddirehu ya mukevvine kulli şey’in ve muhevvilehu ya muhyiye kulli şey’in ve mumitehu ya halige kulli şey’in ve varisehu
subhaneke ya la ilahe illa ent el-ğavs el-ğavs ğallisna mine-n nari ya rab
(95) Ya heyre zakirin ve mezkurin ya heyre şakirin ve meşkurin ya heyre hamidin ve mehmudin ya heyre şahidin ve meşhudin ya heyre dain ve med'uvvin ya heyre mucibin ve mucabin ya heyre munisin ve enisin ya heyre sahibin ve celisin ya heyre megsudin ve metlubin ya heyre hebibin ve mehbubin
subhaneke ya la ilahe illa ent el-ğavs el-ğavs ğallisna mine-n nari ya rab
(96) Ya men huve li men deahu mucibun ya men huve li men etaehu hebibun ya men huve ila men ehebbehu geribun ya men huve bi men istehfezehu regibun ya men huve bi men recahu kerimun ya men huve bi men esahu helimun ya men huve fi ezemetihi rehimun ya men huve fi hikmetihi ezimun ya men huve fi ihsanihi gedimun ya men huve bi men eradehu elimun
subhaneke ya la ilahe illa ent el-ğavs el-ğavs ğallisna mine-n nari ya rab
(97)
Allahumme inni es’eluke bismike ya musebbibu ya mureğğibu ya mugellibu ya mueggibu ya murettibu ya muhevvifu ya muhezziru ya muzekkiru ya musehhiru ya muğeyyiru
subhaneke ya la ilahe illa ent el-ğavs el-ğavs ğallisna mine-n nari ya rab
(98) Ya men ilmuhu sabigun ya men ve’duhu sadigun ya men lutfuhu zahirun ya men emruhu ğalibun ya men kitabuhu muhkemun ya men gezauhu kainun ya men kur’anuhu mecidun ya men mulkuhu gedimun ya men fezluhu emimun ya men erşuhu ezimun
subhaneke ya la ilahe illa ent el-ğavs el-ğavs ğallisna mine-n nari ya rab
(99) Ya men la yeşğeluhu sem’un en sem’in ya men la yemneuhu fi’lun en fi’lin ya men la yulhihi gevlun en gevlin ya men la yuğellituhu sualun en sualin ya men yehcubuhu şey’un en şey’in ya men la yubrimuhu ilhahu-l mulihhine ya men huve ğayetu muradi-l muridine ya men huve munteha himemi-l arifine ya men huve munteha telebi-t talibine ya men la yehfa eleyhi zerretun fi-l alemine
subhaneke ya la ilahe illa ent el-ğavs el-ğavs ğallisna mine-n nari ya rab
(100) Ya helimen la ye’celu ya cevaden la yebhelu ya sadigen la yuhlifu ya vehhaben la yemellu ya gahiren la yuğlebu ya ezimen la yusefu ya edlen la yehifu ya ğeniyyen la yeftegiru ya kebiren la yesğuru ya hafizen la yeğfulu
subhaneke ya la ilahe illa ent el-ğavs el-ğavs ğallisna mine-n nari ya rab
 
Üst Alt