Gönül dili hal şivesi ve aşk nişanesidir…

Mustafa CİLASUN

Süper Kardeşimiz
Üyemiz
Katılım
1 Nisan 2011
Mesajlar
709
Tepkime puanı
0
Diyor ki Sayın Cilasun Ağabey;

571x433px and 157KB orijinal görüntüsünü görmek için buraya tıklayın.
pnd6s.png”Yazmaktan maksadım şimdiye kadar gönül hücremde hapsolan duygularımın
virgul.gif

dostlarla paylaşım esasına dayanmaktadır.”
Eğer
virgul.gif
beyan bir anahtarsa

O anahtarla açılan ışıktan görülen dünyanın adı gönüldür
Her kelamın kıymeti onun gönül ile irtibatı ölçüsündedir
virgul.gif
bu bir hakikattir

Bence dil ve dudaktan ifade edilen şeyler sadece gönül beyanının bir gölgesinden ibarettir


Ne var ki hak kelamının
Bir izdüşümü sayılan gönül dilini de ancak ona açık duranlar anlar
Mantık
virgul.gif
muhakeme
virgul.gif
üslup
virgul.gif
meani
virgul.gif
mecaz
virgul.gif
teşbih
virgul.gif
istiare gibi esaslar söze derinlik katar

Her biri ayrı süsleme sanatı sayılan hüsn-ü ta’lil türünden unsurların bedii bir derinliğe katkısıdır

Aksine
virgul.gif
vicdan mekanızmasına

Mal edilmemiş
virgul.gif
gönül diliyle seslendirilmemiş ve hal şivasiyle

Renklendirilmemiş bütün söz ve beyanlar ne kadar yıldızlı olurlarsa olsunlar
Yinede ruhlar üzerinde mütemadi tesir icra edemezler
virgul.gif
insanın iç dünyası her zaman açık bulunmalıdır


Çünkü her vakit mamur mabetler gibi
Pırıl pırıl
virgul.gif
arş-ı rahmete açık ve hep O’nunla münasebet içinde bulunmalı

Zira gönül gözleri kapalı
virgul.gif
ruhu
virgul.gif
bedeni ve cismani ihtirasların baskısı altında bir şey edeceği yoktur

Hayatlarını her faslında O’nu görüyor gibi davranan
virgul.gif
O’nun tarafından görülüyor olduğuna inanır


Kendi özünden habersiz
Mahiyetindeki derinliklere karşı bigae
virgul.gif
hak’la münasebetlerinde

Gerilerin gerisinde birisi oturup kalkıp bülbüller gibi şakısa
virgul.gif
dil döküp çevresine

Destanvari şeyler sunsa da kat’iyen hiçbir gönüle giremez
virgul.gif
hiç kimse üzerinde müessir olamaz


Bugüne kadar ruh ve gönülden
Yükselmeyen ve insan ledünniyatına ulaşamayan kuru bilgiler
Veya söz ebelikleri
virgul.gif
heva ve hevesleri şahlandıran dil ve akıl oyunlarıyla birşeyler

Yaptıklarını sananlar kendilerini avutmuş
virgul.gif
başkalarınıda aldatmışlardır
virgul.gif
sinede ses ve soluk olamamışlardırMustafa CİLASUN
 
Üst Alt