Kayseri Şivesi

ceylannur

Uzman Kardeşimiz
Üyemiz
Katılım
2 Eylül 2011
Mesajlar
3,872
Tepkime puanı
37
Kayseri ŞivesiABARIYaa, hayret. ''Abarı, öylemi oldu?''

ABBA Abla ,"Benim abbam güzeldir.''

ABOO Şaşma, hayret ''Aboo ne kadar böyük?''

ACER Yeni, "Benim acer yeleğim nerede?''

ACIŞMAK Acımak, ''Yaram acıştı.''

AĞNAMAK Yuvarlanmak, ''Kalk Ian, ne eşek gibi ağnıyorsun?''

AĞRANMAK İncinmek, ''Senden ağrandım diyemem doğrusu.''

AĞRI Uzak, ''Ta evden Ağrı yürüyorum''

ALAAZ Geveze, ''Çok alaaz birisin sen!''

ALIYI Hepsi, ''Düğüne alıyınız davetlisiniz.''

ALLEKÇİ İki yüzlü, ''Git işine, allekçilik yapma!''

ALİFİRİK İki yüzlü, ''Ondan uzak dur, alifirik birisidir.''

ALİNGİRLİ Çapraşık, ''Alingirli bir adamsın vesselam!''

ANNAÇ Yamaç, karşı. ''Erciyes'in annacında bizim bağımız var.''

ARINLAMAK Hedeflemek, ''Niye hep beni arınlıyorsun?''

ARISTAK Tavan, ''Üzümü arıstağa astım.

ASVATA Alışveriş ''Bizim herif asvataya çıktı.''

AVGIN Su yolu, ''Bizim bağın avgını bozuldu.''

AVSUN Efsun, ''Bizim bebeyi avsunlatmaya gidiyorum.''

AYAKÇAK Merdiven, ''Ayakcaktan düştüm belim incindi.''

AYNEŞİK Hafif meşrep, "Aman git kız sen ayneşik birisin.''

AYRİYETEN Ayrıca, ''Sana ayriyeten mektup yazacağım.''

AYÜSTÜ Ayaküstü, ,, Ayüstu bir iki söz ettim.''

AZEN Ezan, ''Azen okundu, bizim bebeler hala gelmedi.''

AZINSIMAK Az bulmak, ''Verdiğim parayı niye azınsıyorsun?''

AŞHANA Mutfak, '' Aşhanadaki yemeği getir "

AŞKAR Görünüş, ''Aşkarı bozuk adam!''
 

ceylannur

Uzman Kardeşimiz
Üyemiz
Katılım
2 Eylül 2011
Mesajlar
3,872
Tepkime puanı
37
BALDIRCANPatlıcan, ''Çarşıdan bir kilo baldırcan aldım.''
BANNAHParmak, ''İş görürken bannaam makinanın arasında kaldı.''
BANNAHCALIK Korkuluk, ''Dikkat et. Bannahcalıktan düşersin.''
BARİKeşke, ''Bu işi becerebilsen bari?''
BAZLAMAince ekmek. ''Bir bazlama olsa da yesek?''
BELLEÖğren, ''Yarına dersini belle de gel.''
BIDILIKKüçük, ''Bizim bıdılık yürümeye başladı.''
BILDIR Geçen yıl. ''Bu elbiseyi bıldır almıştım.''
BIZDIK Ufak tefek. ''Bizim bızdık yine eve gelmedi.''
BUYMAK Üşümek. ''Amanın ne soğuk hava, ellerim buyudu.''
BİDENEBır tane. ''Badan bidene kalemn versene.''
BİLENE Bile, ''Ben gelsem bilene o gelmez.''
BİLLASE Hemen, çabuk ''Billase buraya gelsene.''
BİLİK Civciv. ''Bizim bilikler eve gelmedi.''
BÜRGÜÖrtü. ''Bürgümü ver dışarı gidicem.''

BİYANA Büyükanne. ''Ben bugün biyanama gidicem.''
BİŞEEL Değişik. ''bu nasılsa bişeel bir şey.''

BİŞİ Bir şey. ''Orda bişi mişi mi var?''
BİŞİRİK Sıva. Harç. ''Duvarın bişiriğini ihmal etme sonra yıkılır.''
 

ceylannur

Uzman Kardeşimiz
Üyemiz
Katılım
2 Eylül 2011
Mesajlar
3,872
Tepkime puanı
37
ÇABIT Bez parçası. ''Bu cabıttan elbise olur mu?''
ÇAKILDAK İlave, ek. ''Adamın peşinde bir sürü çakıldağı var.''
ÇALGI Süpürge ''Çalgıyı getir ahırı süpüreyim.''
ÇALKAMA Ayran. ''Bir bardak çalkama yapta içeyim.''
ÇAR Örtü, ''Gız, çarımı getir dışarı çıkıcam.''
ÇARAĞASl Zabıta. ''Niye doktor oldun, biraz daha okusan da çarağası olsaydın ne olurdu gadasını aldığım.''
CARI Acecle. ''Adam carı carı gidiyor.''
ÇARPANA Edepsiz. ''Bu kadın çarpana birine benziyor.''
CAVIRTI Kuru gürültü. ''Bırak şu cayırtıyı da yola gel.''

ÇAŞIT Müzevir, ''Utunmadan niye çaşıtlık yapıyon?''
ÇEBİŞ Keçi yavrusu. ''Bu yıl sığırın çebiş etinden yapacağım'

ÇEÇ
buğday yığını. ''bu yıl harmanda çeç oldu''

CECİM İnce dokunmuş kilim. ''Cecimi getir de yere ser.''

ÇEDENEKenevir Tohumu. ''Çedeneli kavurgayı çok severim''
ÇELPEŞİK Karışık. ''Sen işleri çelpeşik hale getirmeyi seversin''
ÇEMKİRMEK Karşı gelmek. ''Adamın yüzüne çemkirip durma.''

ÇENESEK Geveze ''Ne kadar çeneşek adamsın sen''
ÇENTEÇanta''Çente nerede?''
ÇEPİK Alkış. ''Hoşuma gitti çepikledim.''
CEREME Ceza. ''0 etti ben ceremesini çekiyorum.''

ÇIBIK Çubuk ''Çıbıklara su ver kurumasın, sonra üzüm olmaz.''

ÇIKI Bohça. ''Kız kocasına küsünce çıkısını alıp gitmiş''

CILBAH Çıplak. ''bu bebeyi sokağa cılbah bırakmayın.''

CINGAR Döğüş. ''Sen buraya cıngar çıkarımya mı geldin?''

CINGI Kıvılcım. ''Aman dikkat et, yee cıngı sıçramasm, evi yakarsın.''

CINGIL
Üzümün küçük salkımı, ''Bir cıngıl üzüm versene.''
CINNAH Tırnak. ''Cınnağı etime geçti.''
ÇIRA Gaz lambası ''Eskiden evlerde çıra yakardık.''
ÇITMA Tekme ''0 attan uzak dur, çıtma atar "

CIVINMAK Cilve yapmak. ''sen kime
DAAH Deeh, ,, Ata deeh demekle yürümüyor ki.''
DADAK Umut verme. ''Ağzıma bir dadak sürdü, altı boş çıktı.''

DANDİK Ters, aksi. ''Sen ne dandik adamsın.''
DANISKAEn güzel. ''Ben o işin danıskasını bilirim.''
DEBİYAH Az önce, ''Debiyah, buradan geçti.''
DEKDURMAK AkıIlı, usta. ''Dek duran depik yemez.''
DIBIDAH Koşmak, ''Büküşü döndü dıbıdahı bastı.''
DIĞA Usül bilmez. ''Bu dığaya edep öğretemedim.''
DULDA Serin yer. ''Şu ağacın altına duldalanalım.''
DİBAAH Söyle bakalım, ''Hadi seni dinliyorum, dibaah''
DİLLİKSaadet. ''Bu kızın dillik düzenliği kalmadı.''
DİLLİKSİZ Geçimsiz. ''Sen ne dilliksiz adamsın.''

DİNGİLDEK DİLLİKHafif, ''Kızım öyle dingildek olma, sonra evde kalırsın.''

DİYAOrada, ''Görmüyon mu, diya işte duruyor.''

DÖLECİK İyice. ''Bu çocuklar usludur. Koyduğun yerde dölecik oynar.''

DÖŞENGİ Mobilya. '' Evin döşengesi iyi olmuş.''

ELLİK Sahur, ''Bu gece elliğe kalkacağız.''

EMCEKYalancı meme. ''Bebenin ağzına emceği var.''

ENGİHastalık. ''üzüntüden birden engi indi.''

ERGAPAkrep. ''Aman dikkat et bağda ergap var.''

ERİNCEKTembel, ''Sen de amma erincek adamsın.''

ESBAPElbise, ''Bu bayrama esbap alamadık.''

ESSAHTANGerçekten. ''Essahtan o sana öyle mi dedi.''

EŞKAREAçıkça. ''0 kadar milletin içinde eşkarı konuştu.''

FABIRGA Fabrika. ''Senin eşin hangi fabırgada çalışıyor?''

FAKA KOYMAKAldanma, ''Ben öyle kolay kolay faka basmam.''

FARFARI Aceleci. ''O çok farfara birisidir.''

FELFECİR Açıkgözlü. Gözüaçık ''Adamın gözleri felfecir okuyordu."

FILLANMAKdolanmak. ''Köşeyi birden fıllandı.''

FIŞDIRIK Oynak. ''Aman ondan uzak dur, fışdırık birine benziyor.''
FOSBoş, " içi fos çıktı.''

FİTLEMEKÖğütlemek. ''Benim aleyhime seni o fitledi.''

GADA Kurbanın Olayım. ''Amanın gız gadanı alıyım sen ne zaman geldin?''

GALLEKarışık hile. '' Bu işe galle karıştı.''

GAMALAK Boş,Tembel. ''Sen ne gamalak adamsın.''

GARSAMBA Döküntü eşya. ''Bu gadar garsambayı ne yapacaksın.''

GENNEŞMEK Esnemek. ''Ne genneşip duruyon. Uyuyamadın mı?''

GI Kız anlamında. "dur gı yapma."

GIBAL Görünüm. ''Bu adamın gıbalı bozuk geldi bana.''

GIJGIRMAKTahrik etmek ''Onu benim üstüme sen gıjgırttın.''

GIMRAMAKKımıldamak, ''Oturduğun yerden biraz gımışsana''

GINCIFILLI Süslü, ''Amma da gıncıfıllı elbise giymişsin.''

GINDAP Gırnap ''Elindeki gındaptan biraz versene.''

GIRIKHovarda ''Bu kaldının gırıgı varmış diyorlar.''

GISNIK Pinti ''Sen de amma gısnık adammışsın.''

GIVIŞLAMAKKıpırdamak, Hareket etmek ''Amma da gıvışlamaz adammısın.''

GIYAK Yakışıklı. ''Senin ki amma dal kıyak giyiniyor.''

GOSTAKBöbürlenme ''Seninki amma da gostaklanıyor ha'

GOZELGüzel ''benim bir gozel yarim var''

GUBAT Kaba. ''Giydiği elbise amma da gubat duruyor"

GUMAN Şüphe ,, Benden guman mı var''

GUNNAMAK Doğurmak. ''Bizim at bugün gunnadı''

GÜBÜR Süprüntü. ''Evin önündeki gübürü kaldır''

GÜCÜN Güçlükle''Bu işi gücün hallettik.''

GİCİŞMEKKaşınmak. ''Sırtım giçişmeye başladı.''

GÜNÜ Kıskanç. ''Beni günüllemekle ne geçecek eline.''

HACANAAhlaksız kadın. ''Aman o hacanadan uzuk dur.''

HACATEv ,aleti. ''Evinin hacatı tam değilse İşin yarım kalır.''

HAYAT Büyük avlu ''Çamaşırları hayata getir yıkayalım.''

HAZIN Kışlık, ''Bu kış hazınımız iyi oldu.''

HEDAYEHediye. ''Bizim komşunun kızlarına hedaye alınacak.''

HEYE Evet, Tamam ''Bana dediğimi yaptın mı diye: sordu heye dedim.''

HILLANMAK Dolanmak ''evin etrafını hıllanıp geldim.''

HINDIRHITOrta karar. ''İsler hındırhıt gidiyor."

HOMMUCU Korkutucu. ''Uyumazsan hommucular seni götürür.''

HORANTA Ev halkı, ''Sizin kaç horantanız var.''

HOTLAMAK Atlamak. ''Bu duvardan sen nasıl hotladın?''

YAANİŞMEK Şımarmak. ''Öyle yaanişip durma. Git işine.''

YADIRGI Yabancı. ''Yadırgı bir adam geldi size, kimdi 0?''

YALBlRDAKYalnayak. ''Giyecek birşeyi yok ki, yalbırdak geziyor''

YANAZ İnatçı. ''Çok yanaz bir çocuk bu.''

YANTİR Topallayan. ''Giyecek birşeyi yok ki, yalbırdak geziyor.''

YAYIŞMAK Laubali olmak. ''Yüz bulunca yayışır durur.''

İBTİBAŞTAN İlkbaştan. ''İşe ibtibaştan besmele ile başlarım''

İÇESİNE İyice. ''0 yaramazı içesine bir patakla da aklı başına gelsin.''

YEĞNİ Hafif. ''Çok yeğni bir adamsın sen.''

YELPİK Öksürük. ''Beni bir yelpik bastı az kalsın ölecektim.''

YELİPMEK Şımarmak ''Yüz verme yelikir 0''
YINNAŞlK Şımarık. ''Yüz verirsen yınnaşır durur.''

İLAAN Leğen. ''Sizin ilaanı biraz versene.''

İLAANE Lahana. ''Bu sene ilaane turşusu kuracağım.''

İLLAKİ Mutlaka. ''Bu işi illaki yapacağıın diye tutturdu.''
 
Üst Alt