Mersin’in ören yerleri

ceylannur

Uzman Kardeşimiz
Üyemiz
Katılım
2 Eylül 2011
Mesajlar
3,872
Tepkime puanı
37
MERSİN’İN ÖREN YERLERİ

Pompeipolis – Mersinli – Merkez / Mezitli

Ayaş – Erdemli İlçesi

Kanlıdivane – Erdemli İlçesi

Kızkalesi – Erdemli İlçesi

Tırtar – Erdemli İlçesi

Küstüllü – Erdemli İlçesi

Çeşmeli – Erdemli İlçesi

Tömük – Erdemli İlçesi

İamas – Erdemli İlçesi

Koskerla – Erdemli İlçesi

Yapısıgüzel – Erdemli İlçesi

Hoyrat – Erdemli İlçesi

Kocahasanlı – Erdemli İlçesi

Çatören – Erdemli İlçesi

İmirzeli – Erdemli İlçesi

Tirmil Höyük – Mersin – Merkez

Karaduvar Höyük – Mersin – Merkez

Karaduvar Su kemer – Mersin – Merkez

Yümüktepe – Mersin – Merkez

Aslanköy Kaya Mezarı – Mersin – Merkez

Aslanköy Mağarası – Mersin – Merkez

Gözne Kalesi – Mersin – Merkez

Başnalar Kalesi – Mersin – Merkez

Öküzlü Kalesi – Erdemli İlçesi

Sinap Kalesi – Erdemli İlçesi

Çandır Kalesi – Erdemli İlçesi

Cet Tepe – Erdemli İlçesi

Güdübeş Kalesi – Mersin – Merkez / Yakaköy

Belenkeşlik Kalesi – Mersin – Merkez / Belenkişlik Köyü

Manavşa Kalesi – Mersin – Merkez / Değirmençay Köyü

Anamur Müzesi

Anemurium Örenyeri – Nasrettin Köyü

Mamure Kalesi – Bozdoğan Köyü

Silifke Müzesi

Cennet – Cehennem – Silifke / Hasanaliler

Narlıkuyu – Silifke / Pınarlıkuyu

Uzuncaburç – Silifke / Uzuncaburç

Ayatekla – Silifke / Becili

Alahan Manastırı – Mut / Geçimli Köyü

Holmi – Silifke / Taşucu

Aphrodisias – Silifke / Yeşilovacık

Demircili – Silifke / Demircili

Tekkadın – Silifke / Ovacık

Karadedeli – Silifke / Karadedeli

Topmar – Silifke / İmamuşağı

Karaböcülü – Silifke / Karaböcülü

Canbazlı – Silifke / Canbazlı

Kelenderis – Aydıncık

Meydancıkkale – Günlar

Sömek – Silifke / Sömek

Dağpazarı – Mut / Dağpazarı

Balabulu – Mut / Yalnızcabağ

Kale – Mut / Merkez

Bakırtepe – Silifke / Yeşilovacık

Cingeyli – Silifke / İmamlı

Adamkayalar – Silifke / Hüseyinler

Meydankalesi – Silifke / İmamlı

Kale – Silifke / Kirobasi

Gülümpaşalı Höyüğü – Silifke / Gülümpaşalı

Antikyo – Silifke / Narlıkuyu

Sinobiç – Mut / Yeşilyurt

Mavga Kalesi – Mut / Yeşilyurt

Gökburç – Silifke / Ovacık

Hançer Kalesi – Silifke / Ovacık

Mezgit Kale – Silifke / Ovacık

Karakabaklı – Silifke / Karadedeli

Kültesi – Silifke / Karadedeli

Işıkkale- Silifke / Karadedeli

Gözleyentepe – Silifke / Yeşilovacık

Çingentepe – Mut

Maltepe – Mut
 

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
9,111
Tepkime puanı
79
Tırmıl Höyük – (Tumil Kalesi )
Akdeniz İlçesinin 3 km. kuzeydoğusunda Yeni Hal kompleksi yakınındadır.
Çanak çömlek parçalarının yüzeyde rahatça görülebildiği Tırmıl Tepe’nin üzerinde küçük bir garnizon kalesi bulunmaktadır. Kuzeydoğudaki Yaka Kalesi ( foto:16 bugün kalıntılarından çok azı kalmıştır)ile bakışımlıdır. Kuzeydoğu köşedeki yuvarlak kule kale burcundaki mazgallı siperlere kadar yükselmektedir. Kuzeybatıdaki kule ise 2 m. yüksekliğe kadar korunmuştur. Diğer kulelerde olduğu gibi yuvarlak yüzü kuzeye doğru dışa çıkmamıştır ama doğuya döndürülmüştür. İki kuleyi birleştiren duvar çökmüştür. Kalenin merkezinde bazı yıkıntılar ve sığ çukurlar bulunmaktadır. Orta Çağa ait metinlerde bu kale ile ilgili her hangi bir bilgiye rastlanmamıştır.

Kuzeydoğudaki kule ve dış yüzey taşları iyi korunmuştur. İç yüzeydeki sıvalar görülebilmektedir. Dış yüzeyin taş işçiliği Yaka Kütüklü (Tarsus’un kuzey doğusunda Adana sınırına yakın) ve Tece Kaleleri ile benzerlik göstermektedir. Kuledeki beşik tonoz bugün çökmüştür. Duvarcı işçiliği Silifke Kalesi’nin işçiliğini anımsatmaktadır. Kuzeybatı kulenin dış yüz taşları kaybolmuştur ancak kuzeydoğu kuleninki ile aynıdır. Bu kaledeki çember oda çöken duvarın parçalarıyla doldurulmuştur.

Anchıale (Karaduvar) Örenyeri
Mersin’in hemen doğusundaki bu antik yerleşim için Strabon Aristobulos’u kaynak gösterek Asur Kralı Sardanapal’ın Tarsus ile birlikte Anchiale’yi bir gün içinde inşa ettiğini yazmaktadır. Sardanapal’ın mezarının burada olduğunu ve sağ elinin parmaklarını şaklatır durumda bir taş heykelinin bulunduğunu ve Asur dilinde yazılmış bir kitabede “ Anakyndarakses oğlu Sardanapal Anchiale’yi ve Tarsos’u bir günde kurdu. Ye iç neşelen çünkü diğer şeyler bunlar kadar değerli değildir” şeklindeki metnin parmakların anlamını açıkladığını söyler. Khoirilos da bu yazıttan söz eder:” Bütün yediklerim başı boş düşkünlüklerim ve aşktan aldığım zevkler hepsi benimdir; fakat bu sayısız nimetler geride kaldı”.
İ.Ö. 333’te Büyük İskender Pers Kralı Darius III ile yaptığı Issos Savaşı’na giderken bu kıyı kenti almıştır. Su kemerleri yapı kalıntıları höyük Romalılar’dan kalma mozaikli bir hamam kalıntısı bulunmaktadır. Camili Köyü yakınındaki İçme’nin kükürtlü suyunun bu hamama akıtılarak kullanıldığından bahsedilmektedir.

Dikilitaş
Mersin’in 12 km kuzeydoğusunda Dikilitaş ( eski Bekirde) Köyü’nün güneyinde yüksekliği 15 m.genişliği 4 m. kalınlığı 2 m. olan bir dikilitaş bulunmaktadır. Bu taş konglomeradandır. Pompeiopolis’den Tarsus’a giden eski Roma yolu üzeride olup İ.Ö. 7. yy.da Yunanlıları yenen Asur Kralı Sanherip’in zafer anıtı olduğu sanılmaktadır.
Dikilitaş’ın bir de söylencesi vardır:
Tarsus’ta ve Silifke’de iki kavim vardır. Bu kavimler aralarında süren kan davasını kaldırmak için karar alırlar. Kendi aramızda kız alıp kız verelim derler. Tarsus’lu birinin kızını Silifke’den bir ailenin oğluna verirler. Tarsus’lu aile bir bayram günü oğullarına “Silifkeye git nişanlına bir hediye götür ve üç gün kal sonra gel” derler. Genç hediyesini alır gider. Ama on beş gün olur gelmez. Aslında delikanlının vadesi yetip dünür evinde ölmüştür. Olaydan sonra kız babası korkar ve kan davası yeniden gündeme gelir diye çekinir. Fakat olay sürgit saklanamaz ki. Sonuç olarak kızın babası nasıl olsa bu duyulacak diye kendisi olayı söylemek üzere yola çıkar ve Dikilitaş’ın olduğu yerde karşılaşırlar. Kızın babası gerçeği anlatır. Delikanlının babası olaya inanır ve “ 16 yaşında bir oğlum vardı ham tıraş bileydim bu dünyada ölüm var koymazdım taş üstünde taş “ der. Orada bulunan taşı hızla kaldırır. O taş öylece kalır.

Anıtsal Yapılar
Mersin kent içindeki anıtsal yapıların hemen tamamı 19. yy. eseri. Kentin eski mahallerindeki bu eserlerin de çoğu Türk-İslam eserleri.

Bezm-i Alem Valide Sultan Çeşmesi
Osmanlı döneminde Mersin’in yeniden kent olmasında önemli rol oynayan Bezm-i Alem Valide Sultan’ın adına yapılan Çeşme kentin en eski İslami yapısı. Eski Cami’nin köşesindeki çeşmenin kitabesinde Sultan Abdülaziz tarafından Sultan Abdülmecit’in annesi adına 1861 yılında yapıldığı belirtiliyor. Üçgen alınlığı ve payeleri ile yöreye özgü mimari özellikler gösteriyor.

Eski Cami
Bezm-i Alem Validen Sultan adına 1870 yılında yapılmış. Dikdörtgen planlı; ahşap beşik çatılı tek minareli cami 1901 yılında onarım görmüş. 2008 yılında yeniden restore edilmiştir.

Müftü Camisi
Müftü Deresi ve köprüsünün yanında 1884’de cami ve medrese olarak Müftü Emin Efendi tarafından yaptırılmış. Barok tarzı süslemeli ve mihrabı tuğralıdır.

Avniye Camisi
Minaresinin ahşap olmasından dolayı Tahtalı Cami olarak bilinirdi. 1898’de yapılmış. Kent gezisi sırasında hemen göze çarpan iki cami daha var. Bunlar tarihi değil yakın zamanların yapısı:

Ulu Cami
Yeni bir cami. Caminin bulunduğu yer eskiden Gümrük Meydanı idi şimdi Ulu Çarşı olarak biliniyor. Şimdiki caminin yerinde 1898’de yapılan Yeni Cami vardı bu cami yıkılıp yerine yapıldı. Kütahya çinileri ile süslenen camide 2000 kişi birlikte namaz kılabiliyor.

İtalyan Katolik Katedral Kilisesi
Sultan Abdulmecit tarafından 1853 yılında verilen bir fermana dayanılarak kilise mekanının inşaatına başlanmış ve yönetimi Capucins Rahiplerine verilmiştir.Günümüzde uray caddesi üzerinde bulunan saat kuleli kilise kompleksi diğer birimleri ile 1898 yılında bitirilmiştir. Kesme kireç taşından avlulu anıtsal bir yapı olan İtalyan Katolik Kilisesi Vatikan tarafından 1991 yılında İtalyan Katolik(Katedral) Kilisesi olarak değiştirilmiş ve güney Güneydoğu Anadolu Karadeniz Bölgesi Suriye Irak İran ve Rusya'daki katolik kiliselerine bağlanmıştır. Mersin ve yöresindeki Katolik cemaat için ibadete açıktır.

Arap Ortodoks Kilisesi
Atatürk Caddesi üzerinde ayakta kalan en eski kilise 1878’de yapılmış ve ibadete açık.

Hamamlar
Hamamlar liman kentlerinin vazgeçilmez yapılarındandır. Bu eski çağlardan bu yana süren bir ihtiyacın ürünüydü. Kiremithane Mahallesi’ndeki Hadra Hamamı (1903) Hastane Caddesi yakınındaki Küçük Hamam ile merkezdeki çarşı içinde bulunan Büyük Hamam da Mersin 19. yy.da bir liman kenti olarak hızla gelişirken yapıldılar. Bu eski hamamların hiçbiri faal değil.
 
Üst Alt