Niğde Altunhisar ilçesi

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
9,111
Tepkime puanı
81
Tarihçesi: Altunhisar’la ilgili ilk bilgiler M.Ö. yıllara dayanmaktadır. Bergama krallığı kayıtlarında Altunhisar’ ın ismi Antigu olarak geçmektedir. Altunhisar ve çevresi, Niğde ili Bor ilçesine bağlıyken 3644 Sayılı Kanun ile ilçe statüsüne kavuşmuş olup, 14/08/1991 tarihinde ilçe teşkilatı kurulmuştur.
Altunhisar.jpg

Eskiden beri önemli bir yerleşim merkezi olan Altunhisar;Selçuklu Devletinin kurucusu Kutalmış oğlu Süleyman Şah zamanında Konya ve Niğde illeri ile birlikte Türk topraklarına katılmış olup,tarihte Anduğu ve Ortaköy adları ile anılır. Anduğu Selçuklulardan sonra Niğde ili ile birlikte Karamanoğulları beyliğinin idaresine geçmiştir.

Karamanoğlu İbrahim Bey hükümdarlığında; memleketi oğulları ve akrabaları arasında bölüştürürken Anduğu’yu İsmail Bey’e vermiştir .İlçe Merkezinde Karamanoğlu Yakup Bey’e ait bir camii,caminin yanı başında hala halkın hizmetinde bir çeşme bulunmaktadır.Önce Yıldırım Beyazıt ardından da Fatih Sultan Mehmet zamanında Osmanlılara geçmiş olan Altunhisar’a bu çağlarda Ortaköy denilmektedir.


altunsd5.jpg

Yakın zamana kadar kaza merkezi olan Ortaköy adını tekrar Anduğu olarak görüyoruz. 1732 yılındaki bir fermanla Sefer-i Hümayun için Niğde sancağından istenen 150 devenin % 5’i Anduğu kazası tarafından verilmiştir.

Evliya Çelebi Seyehatnamesinde (Cilt 3,sayfa 191) Bor’dan Aksaray’a giderken geçtiği Ortaköy’den ‘Bir vasii ve mahsuda ova olup; bağ,bahçe,camii,mescit ile abeste mamur bir kazadır. Bu karyeye bağlı 36 pare nahiye ve köyleri vardır.’Şeklinde sözeder.

Çok eski bir tarihe sahip olan Altunhisar 250 yıl öncesinde Anduğu vilayeti,100 yıl öncesinde kaza merkezidir.1910 yılında belediye teşkilatına kavuşan Altunhisar 1928 yılında nahiye olmuştur.

1956 yılında Ortaköy isminin, güneyindeki verimli Altıntaş Ovasından dolayı Altunhisar olduğunu görmekteyiz.Belde 3644 Sayılı Kanunla 1991 yılında İlçe statüsüne kavuşmuştur.

İlçenin Coğrafi Durumu ve iklimi :
Altunhisar İlçesi Niğde İlinin bir ilçesi olup, yurdumuzun İç Anadolu Bölgesinde yer almaktadır. Doğusunda Niğde İl Merkezi, batısında Emirgazi İlçesi (Konya), güneyinde Bor İlçesi (Niğde), kuzeyinde Çiftlik İlçesi (Niğde), kuzeybatısında Aksaray İli ile komşudur. Altunhisar ilçesinin kuzeyi dağlarla çevrilidir. Altunhisar İlçe Merkezinin rakımı 1.050 metredir. İlçenin arazisi yüksek ovalar ve platolardan oluşmaktadır. En önemli ovası Altunhisar Ovasıdır. Altunhisar Ovası ilçenin güney ve batısını kaplamaktadır. İlçenin kuzeybatısında volkanik Hasan Dağı, kuzeyinde Melendiz Dağları bulunmaktadır. İlçede mevcut akarsu ve göl bulunmamaktadır. Ancak yeraltı su kaynakları bakımından zengindir. Altunhisar Ovası yeraltı kuyu suları ile sulanmaktadır. İlçenin tek akarsu yatağı olarak görülen, ancak yazın suları tükenen Melendiz Suyu üzerinde sulama amaçlı Altunhisar Barajı bulunmaktadır. İlçenin içme suyu son zamanlara kadar kaynak sularından karşılanmakta iken bu su yetersiz kalmıştır. Kaynak suyuna yeraltı suyu takviye edilerek içme suyu temin yoluna gidilmiştir. Hasan Dağı volkanik bir dağ olduğu için civarındaki suları asitli ve kükürtlüdür. Bu sulardan faydalanılamamaktadır. İlçede karasal iklim hakimdir. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve kar yağışlıdır. Yağmurun en fazla yağdığı iklim ilkbahardır. Hasan dağının eteklerinde meşelik araziler mevcuttur.

Nüfus Durumu :
Son yapılan nüfus sayımına göre ilçenin toplam nüfusu 22.284 olarak tespit edilmiştir. İlçe merkezi Orta mahalle, Sağlık mahallesi, Aşağı mahalle, Yukarı mahalle ve İstiklal mahallesi olmak üzere beş mahalleden müteşekkildir. Nüfus dağılımının ilçe merkezi ile köy ve kasabalar arasındaki dağılımı şöyledir :

İlçe Merkezi nüfusu 3.839 olup, köy-kasaba nüfusu 18.445 ‘dir. Nüfusun tamamına yakını tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadır. Ticaretle veya başka işlerle uğraşanlar bir taraftan da tarım işlerini devam ettirmektedirler. İlçe nüfusunun bir kısmı ise çeşitli il veya yabancı ülkelerde çalışarak geçimini sağlamaktadır.

İdari Durum :
Altunhisar ve çevresi, Niğde ili Bor ilçesine bağlıyken 3644 Sayılı Kanun ile ilçe statüsüne kavuşmuş olup, 14/08/1991 tarihinde ilçe teşkilatı kurulmuştur. Altunhisar ilçesine bağlı 2 köy ve 6 kasaba bulunmaktadır.

Merkeze bağlı yerleşim birimlerinden altısının belediye teşkilatı vardır.
İlçe merkezi, kasaba ve köyleri hafif engebeli arazi üzerine kurulmuş olup, toplu yerleşim özelliğine sahiptir. Ayrıca ilçe merkezi, kasaba ve köylerinde büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiricileri ilkbahar ve yaz mevsimlerinde hayvanlarını daha iyi otlatabilmek için yerleşim birimlerine 5–15 km uzaklıktaki yaylalara ve yerleşim birimi sınırları içindeki mera konumunda bulunan ova üzerinde kurulmuş obalara göç etmektedirler.

Sosyal Durum : İlçemiz genelinde evlerin yapı tarzı taş duvar ve yığma binalardan oluşmaktadır. Son yıllarda yapılan binalar betonarme tarzda olup çok katlı binaların yapılması artmaktadır.
İlçede 1 adet sağlık ocağı ve 30 yataklı Devlet Hastanesi bulunmaktadır.
 
Üst Alt