Berat Kandil Geceniz Mübarek Olsun...

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
9,111
Tepkime puanı
81
Euzü billahi mine’ş-şeytani’r-racîm Bismillahi’r-rahmani’r-rahîm
Ey Bizleri varlığa erdiren,
Var olmadaki sonsuz zevki gönüllerimize duyuran,
Güzeller Güzeli Rabbimiz!
Sana sonsuz hamd ü senalar olsun.
Kainatın İftihar Tablosu peygamber efendimize Sonsuz salat ü selam olsun.
Gufranla ufkumuzda tüllenen şu mübarek berat ve gufran gecesinde bir kere daha dergah-ı ilahînin önünde el açıp yalvarıyoruz:

YA İLAHE’L-ALEMİN!

Bize verdiğin isteme duygusu ve istenenleri vereceğin inancıyla rahmetinin vüs’ati genişliğindeki kapına dayanıyor, şu mübarek berat gecesinde bir kere daha halimizi arz etmek istiyoruz. Halimiz Sana ayan, söyleyeceklerimiz bildiklerinin bir kısmını beyan. Beklediğimiz asırlardan beri bizi kıvrım kıvrım kıvrandıran dertlerimize derman.. icabet buyur ey Rahîm ü Rahman!

EY ÇARESİZLER ÇARESİ!

Senin dualara icabet etme mecburiyetin yoktur; ama bizim ona ihtiyacımız hissettiklerimizden de çoktur. Bütün dileklerimizi kabul buyur ve bunları kabulünü vicdanlarımıza duyur; aç ve yalnızlıkla tir tir titreyen kalblerimizi iman ve itminanla doyur.
Ciddi bir yol almış sayılmasak da yıllar var hep yollardayız. Ufkumuz gam ve kederle tülleniyor. Önümüzdeki engebeler beşer takatini aşkın görünüyor. Ümmet-i Muhammed (aleyhissalatü ve’t-teslîmat) perişan, derbeder ve ızdırap içinde, müslümanlık gelenek ve göreneklerin darlığına mahkum, ibadet ü taat kültür televvünlü, duygular, düşünceler fantezilere emanet, mücadelelerin esası da çıkarlar, menfaatler, ırkî mülahazalara dayalı. Sen bizlere çıkar yol lutfeyle ya rabbi!

YA RAB!

Önümüzdeki şu upuzun hayat yolculuğunda, bizi kendi idrak ve ihsaslarımızın darlığıyla başbaşa bırakma; akıllarımızı inhiraf ve sürçmelerden, nefislerimizi cismanîliğin baskılarından, gönüllerimizi de heva ve heveslerin öldürücü oklarından sıyanet eyle. Kapının kullarını; ilimde kibir u gururdan, ibadette riya ve gafletten ve duygularına renk attıran ülfetten koru. Senin yolunda yürüyor gibi görünüp Senden uzaklaşmak, gurbet atmosferinde içiçe firkat yaşamak, hep rızadan söz edip gazap arkasından koşmak ne acıdır! Sen bizi kazanç yolu sanılan bu tür haybet vadilerinde ömür tüketmekten muhafaza buyur ya Rabbi.

EY GÜNAHLARI BAĞIŞLAYAN!

Şu mübarek gece hürmetine Bizleri bağışla, öyle bir dünyada hayata gözlerimizi açtık ve öyle bir alemde yaşıyoruz ki, önümüzde tuzak, arkamızda tuzak; uğrayıp geçtiğimiz her yerde nefis, şeytan ve aynı takımdan binlerce ifrit ağını germiş av bekliyor; yol boyu yüzlerce fitne ocağı ve isi-dumanı gelip sinelerimize oturuyor. İnayetine ihtiyacımız açık, çaresizliğimiz her halimizden belli; bizleri yara-bere almadan hedefe ancak Sen ulaştırabilir ve bu güne kadar elli defa çatlamış, kırılmış ruh dünyamızı da ancak Sen tamir edebilirsin. İçimizi Sana döküyor, kusurlarımızı Sana açıyor ve bize yeniden insan olma yollarını göstermeni diliyoruz ya Rabbi!

EY KENDİSİNE YÜKSELEN ELLERİ BOŞ ÇEVİRMEYEN!

Bir süre ayrı düştükten sonra dönüp Sana gelenleri kovmayacağını vadediyorsun. Sana yönelenlere hep “Gelin, gelin” diyorsun. Ey Rab! Böyle emekleye emekleye sürünmeyi de gelme kabul edeceksen, müsaade buyur “Biz de geldik” diyelim. Geldik ve Sana, yolların amansızlığını, nefis, şeytan ve hevanın imansızlığını, bizim de dermansızlığımızı şikayet ediyoruz. Bilhassa, her zaman hatalara açık duran, masiyetlere meyyal bulunan ve ululuğuna karşı hep saygısız davranan, serkeş nefsimizi Sana şikayet ediyoruz. Sen bizleri nefsin ve şeytanın şerrinden muhafaza buyur ya rabbi!
Bizleri büyük-küçük hatalardan, günahlardan ve emirlerine karşı isyan kokan tavır ve davranışlardan arındır.. ya Rabbi lisanlarımızı yalandan, gıybetten, Senin sevmediğin, hoşnut olmadığın bütün kirli sözlerden temizle. Kalblerimizi gösterişten ve iki yüzlülükten muhafaza buyur ya Rabbi!
Her hal ve tavrımızı rızan istikametinde eyle. Niyetlerimizi ihlaslı kıl ve bize lütfettiğin bütün şeylerde de bereket ihsan eyle ya Rabbi!

EY TALİHSİZLERİN SIĞINAĞI, EY ÂCİZLERİN GÜÇ KAYNAĞI, EY DERTLİLERİN TABİBİ VE EY YOLDA KALMIŞLARIN YOL GÖSTERENİ!

Şu anda duygularımız derbeder, davranışlarımız ahenksiz, ruhlarımız kirli, ayaklarımız titrek, ellerimiz mefluç, çoğumuz itibarıyla ümitlerimiz sarsık, havalar boz-bulanık, mağripler hicranla tül tül, maşrıklar lütfuna kalmış… İşte böyle bir dağınıklık içinde Sana geldik. Böyle gelenlerin ilki değiliz, sonuncusu da olmayacağız. Rahmetin, bu garip pişmanların ümit kapısı, bizler de bu kapının önündeki liyakatsiz dilenciler. Şimdiye kadar gelip Senin kapında ihtiyaç izhar edenlerden boş dönen hiç olmamış; hiçbir kaçkın ve pişman da o kapıdan kovulmamıştır. O kapı Senin kapın, onun başkalarından farkı da her gelene affındır. Bizi hilm ü silminle güçlendir. Zalimlere de varlığını duyur.

EY HER DUADA BULUNANA İCABET EDEN ULULUK TAHTININ SULTANI!

Şu mübarek berat gecesinde binler, yüz binler Senin karşında divan durarak ellerimizi Sana açıyor ve külliyet kesbetmiş niyaz edalı soluklarımızla, kullarına her zaman açık bulunan, hiç olmazsa aralık duran rahmet desenli kapının tokmağına inleyerek dokunuyor ve “Biz geldik” diyoruz. Herkesi ve her şeyi görüp gözettiğine, her sese ve herkese merhamet ettiğine gönülden inanarak kaçkınlığımızı muvakkat dahi olsa görmüyor, günahlarımızı af çağlayanların içinde tasavvur ediyor, karıştırdığımız haltlara değil, Senin afv u safhına bakıyor ve ümitlerimizi ona bağlıyoruz; Enîsimiz Sen isen, çevrenin vahşetinden bize ne! Her yanda şeytan ve avenesi içten içe homurdanıp duruyorlarmış, Sen bizimle olduktan sonra ne ifade eder ki! Sen her şeyin biricik hakimisin ve hükmünü engelleyecek bir güç de yoktur. Sen saltanat dairen içinde en küçük şeyleri görür, en cılız sesleri işitir, hiçbir şeyi ve hiçbir kimseyi cevapsız bırakmazsın.

EY YÜCELER YÜCESİ!

Sen biliyorsun, biz de bunun farkındayız; ömrümüzün hasenat kefesi bomboş, pek çoğumuz itibarıyla bir ihlas bezginliği içindeyiz. Çoğumuz gafil, bedbin, dünsüz-yarınsız sefil birer halzede gibi aktüalite ile iç içeyiz. Her halimizde alayiş, gösteriş, köpük köpük heva ve heves; sürekli zevk u sefaya, makama, mansıba, şöhrete, şana ve dünyevî hülyalara oynuyoruz. Yığınların rüya ve hülyaları ekonomi ve refah; taptıkları da dolar, dinar ve euro. Ruhlar meflûç, kalbler kötürüm, basîret ama, düşünceler kirli, davranışlar da tam buna göre… Gece ve gündüz gibi iki yüzlü yaşıyoruz, ak görünüyor kapkara davranıyoruz; idare ve siyaset deyip hem ışık türküleri söylüyor hem de karanlık ağıtları mırıldanıyoruz. Devirlere, dönemlere göre renkten renge giriyor, bukalemunları şaşırtacak marifetler (!) sergiliyor ve aldatmayı beceri kabul ediyoruz.

EY RAB!

Ellerimiz-ağızlarımız, gözlerimiz-kulaklarımız, dillerimiz-dudaklarımız yaratılış gayelerinden fersah fersah uzak ve adeta nankörlüğe kilitli; eller memnû meyvelerde, ağızlar harama açık duruyor; gözler başkalarının kusur müfettişi.. yalan revaçta, hıyanet adiyattan bir şey, hakkın ismi var sadece; adalet “sayyad-ı bîinsaf”ların hazırladığı kapanların önüne saçılmış birkaç dane gibi bir şey; vefa Kafdağı’nın arkasında, ahde hürmet unutulup da bir köşede kalmış; buna karşılık haksızlık firavunları utandıracak dorukta. Makam sevgisi, şöhret hissi, rahat etme düşüncesi, tenperverlik duygusu boyunlarımızda adeta çelikten bir kement; her biri birer gayya olan bu duygulardan bir türlü kurtulamıyor ve mahiyet-i nefsü’l-emriyemize göre kendimiz olamıyoruz. Dünya ve ukba kazancı adına ne ciddî bir hesap ne de tutarlı bir plana sahibiz. Kazançlar kuşağında sürekli kaybediyoruz; kaybederken de muhtemel daha kötü durumlarla teselli olmaya çalışıyoruz. Zamanı suçlama, şartlara lanetler yağdırma da ayrı bir avunma yolu.
Bütün bunlara rağmen ya Rab! , bizi bize bırakmaman en büyük dileğimiz. Kendimiz edip kendimiz bulsak da, rahmetin, istihkaklarımıza lütuf televvünlü haklar bahşedecek vüs’atte. Sen bizlere lütfunla muamelede bulun ya Rabbi!
Dua edenlere cevap veren Sen, ızdırapları dindirip ihtiyaçları gideren Sen, devrilenleri kaldırıp doğrultan Sen, çatlayıp kırılanları sarıp-sarmalayıp tedavi eden de Sensin! Senden ayrı kalışımız ruhumuza renk attırdı; nefsanîlik ve gaflet, ibadetlerimizin mana ve özünü alıp götürdü; samimiyetsizlik dualarımızın kolunu-kanadını kırdı. Sinelerimiz bomboş, düşüncelerimiz tutarsız, kalbî ve ruhî hastalıklarımız bizi yere sermek üzere.. Var eden Sensin, yok eden de Sen; uzak tutan Sensin, yaklaştıran da Sen; Sen bizi biz etmeseydin biz bu duyduklarımızı duyamaz ve bize imanın neşesini tattırmasaydın şu söylediklerimizi mırıldanamazdık. Verdiklerin vereceklerinin referansı; diliyor ve dileniyoruz, bize yakınlığını duyur ve benliğimizde Sana karşı yaklaşma heyecanları uyar.

EY RAB!

Elimizden tut, dostlarının yüzüne baktığın gibi bize de rahmetinle teveccühte bulun.. iç dünyamızı varlığının ziyasıyla nurlandır ve bizi Sensizliğin zulmetlerinden, zindanlarından halas eyle; halas eyle ve eşiğine baş koymuş kapının şu sadık kullarını yalnız bırakma. Senden kalblerimize ışık, iradelerimize güç, düşüncelerimize istikamet, niyetlerimize de hulûs istiyoruz. Bizleri iç dünyamızla yeniden inşa ederek ruhlarımıza ahsen-i takvîm sırrını duyur.

EY AFFI TECZİYESİNİN ÖNÜNDE RAHMET TAHTININ SULTANI!

Kelb kabilesinin koyunlarının tüyleri sayısınca günahkarın affedileceği bu mukaddes berat gecesinde bizleri de bağışla, öyle bir dünyada hayata gözlerimizi açtık ve öyle bir alemde yaşıyoruz ki, önümüzde tuzak, arkamızda tuzak; uğrayıp geçtiğimiz her yerde nefis, şeytan ve aynı takımdan binlerce ifrit ağını germiş av bekliyor; yol boyu yüzlerce fitne ocağı ve isi-dumanı gelip sinelerimize oturuyor. İnayetine ihtiyacımız açık, çaresizliğimiz her halimizden belli; bizleri yara-bere almadan hedefe ancak Sen ulaştırabilir ve bugüne kadar elli defa çatlamış, kırılmış ruh dünyamızı da ancak Sen tamir edebilirsin. İçimizi Sana döküyor, kusurlarımızı Sana açıyor ve bize yeniden insan olma yollarını göstermeni diliyoruz.
Ey yüceler yücesi!
Efendimiz Hazreti Muhammed’e, Mualla aile efradına ve bütün ashab-ı güzînine salat u selam ederek bunları Senden dileniyoruz; dualarımızı kabul buyur ya rabbi!..

Amin amin amin
velhamdü lillahi Rabbil alemine’l-fatiha

 

vaveyla

Çalışkan Kardeşimiz
Üyemiz
Katılım
26 Şubat 2011
Mesajlar
503
Tepkime puanı
10
*hayırlı kandiller*
duaa..
dgüüll,.dgüüll,.dgüüll,.​
 

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
9,111
Tepkime puanı
81
beratkandili4.jpg
 

Gönül sızım

Özel Kardeşimiz
Yönetici
Süper Mod
Moderatör
Katılım
26 Temmuz 2011
Mesajlar
19,432
Tepkime puanı
185
Peygamber Efendimiz (s.a.s.) şöyle buyurmuştur:

"Şaban ayının yarısı (Berâet gecesi) gelince: gecesini namazla, gündüzünü oruçla geçiriniz.
Cenâb-ı Allah o gece güneşin batmasıyla dünya göğüne iner ve şöyle der: Benden af dileyen yok mu; onu affedeyim. Rızık isteyen yok mu; rızık vereyim.
Şifaâ dileyen yok mu; sifâ vereyim. "
"Allah Teâlâ Şaban'ın onbeşinci geresi (Berâet gecesi) tecelli eder ve ana-babaya asi olanlarla Allah'a ortak koşanlar dışında bütün kullarını bağışlar. "
(İbn Mace, İkametü's-Salât, 191; Tirmizî, Savm, 38).

Bu gecenin feyzi üzerimize,Rahmeti geçmişimize,bereketi evimize,nuru ahiretimize,sıcaklığı yuvamıza dolsun.
Gurbet Diyarin dan Ana Vatanda ki butun kardeslerimin ve islam Aleminin Beraat kandili mubarek olsun....
HAYIRLARA VESILE OLMASI DUASI ILE...
 

Bora

Katılımcı Kardeşimiz
Üyemiz
Katılım
26 Haziran 2012
Mesajlar
29
Tepkime puanı
0
Biraz geç yazıyorum ama İnşaAllah sizlerin ve tüm Müslüman aleminin Berat Kandil'i mübarek ve hayra vesile olmuştur.
 

Gönül sızım

Özel Kardeşimiz
Yönetici
Süper Mod
Moderatör
Katılım
26 Temmuz 2011
Mesajlar
19,432
Tepkime puanı
185
Biraz geç yazıyorum ama İnşaAllah sizlerin ve tüm Müslüman aleminin Berat Kandil'i mübarek ve hayra vesile olmuştur.

evet biraz gec kaldiniz..sırıtık.:,
Sizin ile saka yapiyorum.bakin kardesim..bu gecen sene beraat kutlamasinda acilmis..ve Ben de yeni bir baslik ile acmamak icin o konun devamina ayni kandil kutlamasini ekledim...
ve gec kalmadiniz..Size gore Beraat kandili bu aksam..
Bize gore ise yarin aksam..cunku biz Sizden 7 saat gerideyiz...

Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı bu gece dualarda birleşmek dileğiyle Beraat Kandiliniz Mübarek Olsun.
 

Bora

Katılımcı Kardeşimiz
Üyemiz
Katılım
26 Haziran 2012
Mesajlar
29
Tepkime puanı
0
evet biraz gec kaldiniz.sırıtık.:,
Sizin ile saka yapiyorum.bakin kardesim..bu gecen sene beraat kutlamasinda acilmis..ve Ben de yeni bir baslik ile acmamak icin o konun devamina ayni kandil kutlamasini ekledim...
ve gec kalmadiniz..Size gore Beraat kandili bu aksam..
Bize gore ise yarin aksam..cunku biz Sizden 7 saat gerideyiz...

Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı bu gece dualarda birleşmek dileğiyle Beraat Kandiliniz Mübarek Olsun.

Ha evet farkettim zaten :) ASlında bir nevide güzel 2011 de açılan bir kutlama mesajını 2012 de hala devam ettirebilmek ne hoş :)

O halde sizin Diyar-ı Gurbetinizde ve diğer Diyar-ı Gurbetlerde de mübarek ve hayırlı olması duası ile :)
 

Gönül sızım

Özel Kardeşimiz
Yönetici
Süper Mod
Moderatör
Katılım
26 Temmuz 2011
Mesajlar
19,432
Tepkime puanı
185
Farkettiginize sevindim..benim de ufak satir aralari dikkatimi ceker..mesela ben bu islamiforumlar.net sitesine 07-26-2011 gelmisim..
ve ilk kandil kutlamasi 07-14-2011 de olduguna gore daha once bu sitte mi yoktu..yoksa Kandil kutlamasi mi?diye merak ettim simdi..
hep gecmisi merak ettigim icin olsa gerek yillarca gunluk tutarim...
ve 2011 de açılan bir kutlama mesajını 2012 de hala devam ettirebilmek ve 2013 de de devam ettirmeyi yeglerim..sanki tarihi surduruyoruz...

04 Temmuz 2012, Beraat Kandiliniz Mübarek Olsun

'Apaçık kitaba yemin olsun ki, Biz Kur'an-ı mübarek bir gecede indirdik. Biz, gerçekten uyarıcıyız. O mübarek gecede, her hikmetli iş katımızdan bir emirle ayırt edilir...'(Duhan, 44/1-4)

Mubarek Ramazan Ayına gırmek uzere oldugumuz su mubarek gunlerde Berat kandılımız bızım ıcın gunahlardan arıdındıgımız kurtulus gunlerı ve cumle muslumanların beratı olsun ınsaALLAH.
Berat kandiliniz mübarak olsun hayırlı geceler selam ve dua ile
 

ayhan46

Yeni Kardeşimiz
Üyemiz
Katılım
3 Temmuz 2012
Mesajlar
1
Tepkime puanı
0
Berat kandili e-kart(resimli)

beratkandili3.jpg
 

Gönül sızım

Özel Kardeşimiz
Yönetici
Süper Mod
Moderatör
Katılım
26 Temmuz 2011
Mesajlar
19,432
Tepkime puanı
185
Hakkı sevenlerden... Hidayete erenlerden... Rasûlü görenlerden... Cennete girenlerden... Günahları affedilenlerden... Olmamız dileğiyle...
Beraat Kandiliniz mübarek olsun....
 

nebiye

Katılımcı Kardeşimiz
Üyemiz
Katılım
12 Mayıs 2012
Mesajlar
10
Tepkime puanı
1
böyle güzel bir günde keşke içimizi aydınlatacak güzel şeyler görebilseydik...ama görüyoruz ki islamın sadece ismi kalmış.öyleki bir kısım müslümanlar kelimei şehadet getirmeyi bile unutmuş...hayır kafirleri ve ehli kitap olmayanları anlıyorum.onlar islama saldırmakla görevini yapıyor..peki biz müslümanlara ne oluyor...dinlerine kastediyorlar ama onlar bu hallerinden çok memnunlar... . Allahım ümmeti muhammede selamet ver.Allahım ümmeti muhammede selamet ver.bu beraat gecesini bizler için en güzel beraat eyle...dininin yücelmesi için bizleri vesile kıl...islamın dünyaya hakim olduğu günleri bizlere göster...bizlere dünyadada hayır ahırettede hayır ver Allahım....hayırlı kandiller
 

Gönül sızım

Özel Kardeşimiz
Yönetici
Süper Mod
Moderatör
Katılım
26 Temmuz 2011
Mesajlar
19,432
Tepkime puanı
185
"kafirleri ve ehli kitap olmayanları anlıyorum.onlar islama saldırmakla görevini yapıyor..peki biz müslümanlara ne oluyor..Ya Biz ne YAPIYORUZ?"

Allah cc Razi olsun Nebiye kardesim..
Ümmeti Muhammede uyanış uyanmayı ve HAKKI görmeyi nasib eyle!
Ya Rabbi, kusurlarımızı ört, korkulardan emin kıl ..Bu mubarek gece de Beraate erenlerden eyle amin amin amin...
 

RavZa

Katılımcı Kardeşimiz
Üyemiz
Katılım
1 Temmuz 2012
Mesajlar
44
Tepkime puanı
0

Gönül sızım

Özel Kardeşimiz
Yönetici
Süper Mod
Moderatör
Katılım
26 Temmuz 2011
Mesajlar
19,432
Tepkime puanı
185
kandilduasi.jpg


Bugün kandil…
Günahla kirlettiğim her azam gözyaşıyla yıkanıyor bugün.
Namaz miraca, Kuran Rabbe yol oluyor.
Ardımdan “ne iyi insandı” dedirtecek bütün ameller tam tekmil kapımı çalıyor peşi sıra.
Kandil, içimde sönmeye yüz tutmuş insanlığın ateşini yakıyor…

Bugün kandil…
Huzurunda durmaya yüz tutturamadığım Rab, yüzümü ağartıyor bugün.
elinde kırıklarla dolu karnesinin notlarını dolma kalemle düzeltmeye çalışan küçük bir çocuk gibi ürkek, sığınıyorum O’nun (cc) şefkatli sinesine…
Elimi açıyorum, semaya iliştirecek temizlikte dua bulamıyorum günah kırıntılarının arasından.
Çaresiz başımı eğiyorum…
Kulunu yalnız koymayan Rabbin mağfireti yağıyor üstüme semanın bağrından.


Bugün kandil.
Bugün arınma günü.
Bugün mağfiret günü…
Bugün Rabbin beraatını, kadere nakşetme günü…
Mübarek olsun… Allah-ım tüm islam alemin berat kandili mübarek olsun
Ramazana tertemiz eriştirsin..amin..


acilangul1
 

Floral

Başarılı Kardeşimiz
Üyemiz
Katılım
4 Mart 2013
Mesajlar
191
Tepkime puanı
0
INSALLAH,ALLAH her birimizin ibadetlerini kabul eder.Kandiliniz kutlu olsun,musluman kardeslerim
 

Turab

Teknik Ekip
Yönetici
Admin
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
7,016
Tepkime puanı
423

Turab

Teknik Ekip
Yönetici
Admin
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
7,016
Tepkime puanı
423

sealıfe

Başarılı Kardeşimiz
Üyemiz
Katılım
22 Ağustos 2012
Mesajlar
175
Tepkime puanı
0
kandilimiz mübarek olsun.

ES SELAMU ALEYKUM VERAHMETURULLAHİ

ÜMMETİ MUHAMMET İN BERAAT KANDİLİ MÜBAREK OLSUN inşALLAH.
 

Gönül sızım

Özel Kardeşimiz
Yönetici
Süper Mod
Moderatör
Katılım
26 Temmuz 2011
Mesajlar
19,432
Tepkime puanı
185
Ruhlarımızın beraatine, milletimizin hayır ve huzuruna ve mazlumların kurtuluşuna vesile olması dileğiyle Berat gecemiz mübarek olsun.

ALLAH 'ın rahmeti, bereketi, merhameti, şefkati, bolluk ve magfireti üzerimize olsun, dualarımız kabul olsun,Rabbim bizleri beratini alanlardan eylesin..cümlemize hayırlı kandiller dilerim
 
Üst Alt