DİKKAT EKSİKLİĞİ Dikkati odaklama becerisi

badelan

Yeni Kardeşimiz
Üyemiz
Katılım
7 Haziran 2014
Mesajlar
1
Tepkime puanı
0
Öğrenciyi katıldığı sınavda diğer öğrencilere göre avantajlı olmasını sağlayan, dikkatini odaklama,odaklanmış dikkati sınav sonuna kadar sürdürebilme ve sınav heyecanını kontrol edebilme yeteneğidir.
Dikkati odaklama becerisi ve dikkati sürdürme becerisi herkeste eşit midir? İşte asıl fark yaratan cevap buradadır! Seviye belirleme sınavına hazırlanan bir öğrencide dikkati odaklama ve heyecanı kontrol etme becerilerinin çok önemli olduğu anlar şunlardır:
- Derste öğretmeni dinlerken
- Evde sınav alıştırması ve konu çalışmaları yaparken
- Sınav sırasında sorulara odaklanıp, dikkatini toparlarken
Özellikle seviye belirleme sınavlarında, dikkatin sürdürülebilme yeteneğinin önemi çok büyüktür. Sınav sırasında odaklanılan sorulara ve yanıtlara, sınav süresinin tamamında gereken dikkat düzeyinin sağlanması ve bu dükkatin sürdürülebilmesi öğrenci için önemli bir avantajdır.
Verimli ders çalışma becerisi ve sınavda diğer öğrencilere fark yaratılmasını sağlayan beceri, dikkatin sürdürülebilme yeteneğidir. Sınavın ilk yarısında neredeyse tüm öğrenciler odaklanmış ve soruları doğru okuyup, anlamlı yanıtlar oluştururlar. Oysa sınavların 2. Yarısında öğrenciler arasındaki önemli bir fark ortaya çıkmaya ve seviyeleri birbirinden ayırmaya başlar: Odaklanılmış Dikkatin Sürdürülebilmesi
Dikkat Becerisi ve Odaklanılmış Dikkat Süresi Nasıl Gelişir?
Dikkat becerisini kontrolü, beyin ön bölgesinde prefrontal korteksteki dikkat merkezinden yürütülür. Neurofeedback dikkat egzersiz sistemi ile, dikkati düzenleyen beyin merkezinin yaydığı beyin dalgalarının görüntülenmesi, kontrol edilmesi ve geliştirilmesi mümkün olmaktadır. Beyin dalgalarının görüntülenmesi ve ekranda kişinin kendi beyin dalgalarını kendisinin kontrol etmeyi öğrenmesi üzerine kurulu bir geri-bildirim sistemi olan Neurofeedback egzersizleri sırasında, öğrenci kendi dikkat becerisini belirleyen beyin dalgalarını görmektedir. Bu beyin dalgalarını oluşturan dikkat merkezini geliştirici egzersiz progRamları ile, öğrenci hem dikkatini toparlama becerisini geliştirmekte, hem de odaklanılmış dikkat süresini arttırmayı öğrenmektedir.
 

boritta

Yeni Kardeşimiz
Üyemiz
Katılım
15 Kasım 2012
Mesajlar
5
Tepkime puanı
0
Dikkat Dağınıklığı İlacı Hangileridir?
Dikkat dağınıklığı ilacı nasıl etki eder? Dikkat ilaçları gerçekten faydalı mıdır? Dikkat ilaçlarının yan etkileri nedir? Çocuklarda dikkat dağınıklığı ilacı kullanmak doğru mudur? Dikkat ilaçları bağımlılık yapar mı? Çocuklarında dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu teşhis edilen ve ilaç tedavisi önerilen bir çok anne baba bu soruları aklından geçiriyor.

Dikkat dağınıklığı ilacı gerekli mi?
Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (yani DEHB, çocuklarda 4 yaşından itibaren tanısı konulan bir nöro-gelişimsel bozukluktur. Dikkat dağınıklığı tanısını çocuk psikiyatrisi tıp doktoru koyar, tedaviyi düzenler. Dikkati yönetmekte sorun yaşayan küçük bir çocuğun davranış ve öğrenmesi etkilenir. DEHB olan çocuklar genellikle konsantre olmakta güçlük çekerler. Dikkatleri kolayca dağılır ve dürtüsel olabilirler. Eğer tabloya hiperaktivite eşlik ediyorsa hedefi olmayan ve kontrol dışı bir hareketlilik söz konusudur.
Tüm küçük çocukların sınırlı bir dikkat süresi vardır. Çocuklar bazen bir şeyleri düşünmeden yapabilirler. Dikkat eksikliği bozukluğu denen durum çocuklarda yaklaşık %10 olarak görülmektedir.
DEHB tedavisi karmaşıktır ve her çocuğa göre uyarlanması gerekir. İlaç kullanarak sağlanacak olan tedavi hızlıdır ve DEHB semptomlarını ve belirtilerini kontrol eder. Lakin tek başına ilaç kullanmak DEHB olan bir çocuk için yeterli olmayacaktır. değildir. Zira dikkat dağınıklığı tedavisi bütüncül bir yaklaşım içermelidir. Yani çocuk ve ergen psikiyatrisi tıp doktoru ilaç düzenler. Anne ve baba, evde yapacakları düzenleme ve dikkat geliştirici egzersizler ile destek sağlar. Sağlanacak terapi desteği ile çocuk dikkatini ve dürtülerini kontrol etmeyi geliştirir. Öğretmen, sınıf ortamındaki DEHB’li öğrenciye tutum konusunda ipuçları ile hareket etmelidir.
Dikkat eksikliği tedavisi, ilaç, eğitim programları, davranış yönetimi, psikolojik danışmanlık, aile ve okul desteğini içerir.

Dikkat dağınıklığı ilacı özellikleri nedir?
Öncelikle tüm anne ve babalar şunu net şekilde bilmelidir: hiç bir doktor, hele çocuklarla çalışan hiç bir doktor, asla ve kati olarak çocuklara gerek olmayan ilaç tedavisi vermezler. Bu durum meslek etik ve ahlakına aykırı bir durumdur. Tedavilerde kullanılan tüm ilaçlar Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlı ve onaylı ilaçlardır. Tedavide kullanılan etken maddeler 30 yıldan fazla süredir dünyada milyonlarca çocukta kullanılmış ilaçlardır.
Dikkat dağınıklığı ilacı tedavisini çocuk ve ergen psikiyatrisi tıp doktoru düzenler. Liseden sonra 6 yıl tıp fakültesi eğitimini tamamladıktan sonra, 5 yıl daha devam eden doktora düzeyindeki ihtisas ile çocuk ve ergen psikiyatri uzmanı olmaya hak kazanılır. Tüö çocuk ve ergen psikiyatrisi uzmanı tıp doktorlarının uzmanlık belgeleri dönemin Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı tarafından imzalanır.
DEHB için en yaygın kullanılan ilaç metilfenidat etken maddesidir. Kimyasal dopamini serbest bırakan nörotransmiterler (beyin kimyasalları) üzerinde hareket ederler. Daha fazla miktarda dopamin, DEHB olan bir çocuğun tipik hiperaktif ve dürtüsel davranışlarını azaltmaya yardımcı olabilir. Yaklaşık üç saat süren kısa etkili formları ve on iki saat etkili uzun etkili formları vardır. Atomoksetin etken maddesi uyarıcı özelleği yoktur, semptomları ortadan kaldırmak için kullanılır. Atomeksetin etki süresi 12 saattir, lakin etkinliğinin görülmeye başlaması için 4-6 hafta zaman geçmesi beklenebilir. Dikkat dağınıklığı için alfa-2 noradrenerjik agonistler ve monoamin oksidaz (MAO) inhibitörleri de duruma göre tedavide tercih edilebilir.
Dikkat eksikliği ilaçları yanı sıra, DEHB tedavisi için eşlik eden sorunlara yönelik risperidon ya da SSRI, yani selektif serotonin geri alım inhibitörleri de kullanılabilir. Belirttiğimiz gibi, DEHB tedavisi karmaşık bir durumdur ve her tedavi çocuğun ihtiyacına göre özel olarak düzenlenir.

Dikkat eksikliği ilaçları neden kullanılır?
İlaçlar, DEHB semptomlarını kontrol etmeye yardımcı olmak için kullanılır. Belirtiler şunları içerir:
 • Dikkat etmekte ve odaklanma sorunu
 • Kısa bir süre bile hareketsiz oturmakta zorlanma
 • Düşünmeden önce hareket etmek. Gençler ve yetişkinler, yaşamları üzerinde uzun vadeli bir etkisi olan hızlı kararlar verebilir.
 • Uyarıcı ilaçlar DEHB’yi tedavi etmek için kullanılır. Uyarıcı olmayanlar da semptomların kontrolüne yardımcı olmak için kullanılabilir.
İlaçlarınız hakkında bilmeniz gereken en önemli şeyler nelerdir?
Aldığınız ilaçların her birini bildiğinizden emin olun. Bu, neden aldığınızı, nasıl alacağınızı, alırken neler bekleyebileceğinizi ve ilaçla ilgili uyarıları içerir.
İlaçlardaki herhangi bir değişiklik, her zaman reçeteyi yazan doktor tarafından denetlenmelidir. Ebeveyn kendi görüşüne göre ya da etraftan duyduklarıyla hareket etmemelidir. Aklınızda bir çok soru işareti olması doğaldır. Her şekilde tedaviyi düzenleyen doktorunuzla yakın iletişimde olmalısınız. Zira DEHB belirtileri ve olası yan etkiler en iyi şekilde kontrol etmek için, çocuğun dozajını ve zamanlaması ayarlanmalıdır. Metilfenidat için dozaj, gerekirse yarım tabletler kullanılarak üç veya dört hafta içinde kademeli olarak artırılabilir.
Dikkat eksikliği tedavisi ilaç başlanmadan önce, özellikle kardiyolojik olası yan etkiler için bir çocuk kardiyoloji uzmanından EKG ve kalp ritim kontrolü gereklidir. Böylece altta yer alan gizli bir kardiyolojik sorun var ise, önceden bilinmesi faydalıdır. Her ilaç çeşitli yan etkiler gösterebilir. Bu sebeple ebeveyn eğer bir yan etkiden şüphelenirse, dikkat dağınıklığı ilacı düzenleyen doktoru ile temasa geçmelidir.

Dikkat eksikliği ilaçları olası yan etkileri nelerdir?
DEHB tedavisinde kullanılan ilaçların olası yan etkileri şunlar olabilir:
 • gecikmiş uyku başlangıcı gibi uyku sorunları
 • baş ağrısı
 • uyuşukluk
 • mide ağrıları
 • mide bulantısı ve kusma
 • kuru ağız
 • yüksek tansiyon
 • taşikardi (artan kalp hızı)
 • sinirlilik, depresyon, sinirlilik veya kaygı gibi duygusal değişiklikler
 • halüsinasyonlar (gerçekte olmayan şeyleri görme veya duyma)
 • tiklerin gelişimi veya kötüleşmesi (bir kasın tekrarlanan, kontrolsüz hareketi, genellikle yüzde).
Dikkat eksikliği tedavisi başlamadan önce dikkat ve dürtü testi uygulanır. Çocuğun kendi yaşıtlarına göre kaç birim dikkat ve dürtüsellik sapmasında olduğu matematiksel bir rakam olarak belirlenir. Böylece annesine göre, babasına göre değil, çocuğun kendi yaşıtlarına göre ne durumda olduğu tespit edilir. Dikkat dağınıklığı ilacı başlanan öğrenci, daha sonra ilaçlı olarak tekrar test edilir ve ilacın hangi düzeyde fayda sağladığı belirlenir.
Dikkat eksikliği tedavisi bütüncül yaklaşımın gerekli olduğu bir durum olduğunu tekrar hatırlatmak isterim. Örneğin yüksek tansiyon sorunu olan hipertansiyonlu bir kişi sadece tek başına ilaç kullanımı ile tedavisi yeterli olmayacaktır. Ek olarak beslenme düzeni, yaşam değişikliği, kilo kontrolü, sigara bırakılması gibi bir çok ek adım uygulandığında tedavi başarısı artacaktır. Aynı şekilde DEHB öğrenci için medikal ilaç tedavisi saç ayağının birisidir. Diğer saç ayaklarında psiko-terapi ve neurofeedback dikkat geliştirici beyin egzersizleri de fayda sağlamaktadır.
Tüm çocuklarımıza en içten sağlık ve sıhhat dileklerimi paylaşıyorum.
Uzm. Dr. Gökçe Küçükyazıcı
Çocuk ve Ergen Psikiyatr
Kaynak: cocukvegenc.com
 
Üst Alt