Rida. - (Radâ'): - Rıdvan: - Rıdvanullahi Teala Aleyhim Ecmain.

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
9,107
Tepkime puanı
81
RIDÂ' (Radâ'):
Süt emme çağında yâni iki buçuk yaşından küçük bir çocuğun bir kadının memesinden süt emmesi veya bir kadının sütü bir vâsıta ile çocuğun mîdesine gitmesi
Evlenmede nesebden (soydan) haram olanlar, rıdâ'dan da haram olur (Hadîs-i şerîf-Nîmet-i İslâm)
Rıdâ' sebebiyle çocuğun, süt anası ve süt babası ile ve bunların anaları, babaları ve kardeşleri ve çocukları ve her kuşaktan torunları ile evlenmesi ebedî haramdır (Alâüddîn-i Haskefî)
Rıdâ'ın hükmü, sütün azı ile de çoğu ile de meydana gelir Bu hüküm, süt emme çağı olan otuz ay yâni iki buçuk yıl içerisinde süt emildiği zaman sâbit olur (gerçekleşir) (Abdullah-i Mûsulî)

animation1aabb.gif


RIDVÂN:
1 Allahü teâlânın râzı olması, beğenmesi
Allahü teâlâ âyet-i kerîmede meâlen buyurdu ki:
Muhammed (aleyhisselâm) Allahü teâlânın peygamberidir ve O'nunla birlikte bulunanların (yâni Eshâb-ı kirâmın) hepsi kâfirlere karşı şiddetlidirler Fakat birbirlerine karşı merhâmetli, yumuşaktırlar Bunları çok zaman rükû'da ve secdede görürsünüz Herkese dünyâda ve âhirette her iyiliği, üstünlüğü, Allahü teâlâdan isterler Rıdvânı da isterler Çok secde ettikleri yüzlerinden belli olur (Fetih sûresi: 29)
Allahü teâlâ Cennet'tekilere; "Ey ehl-i Cennet!" diye hitâb eder Onlar da; "Lebbeyk (buyur) ey Rabbimiz!" derler Allahü teâlâ da; "Kavuştuğunuz bu nîmetlerden râzı mısınız?" buyurur Cennet'tekiler; "Nasıl râzı olmayalım ki, sen bize mahlûklarının içinden hiçbirine vermediğin nîmetleri verdin" derler Cenâb-ı Hak; "Size bundan daha iyisini vereyim mi?" buyurur Onlar da; "Ey Rabbimiz! Bundan daha iyisi ne olabilir?" diye memnûniyetlerini arzederler Bunun üzerine Allahü teâlâ; "Size Rıdvânımı vereceğim ve bundan sonra da ebedî olarak size gazab etmeyeceğim" buyurur (Hadîs-i şerîf-Riyâz-üs-Sâlihîn)

2 Cennet meleklerinin büyüğü, başı, reisi
Cennet her sene Ramazan ayının gelmesi ile süslenir Ramazanın ilk gecesi olunca, Arş'ın altında mesîre adında bir rüzgâr esip, Cennet ağaçlarının dallarını, budaklarını, kapılarının halkalarını sallar Dinleyenlerin hiç duymadıkları güzel sesler onlardan duyulur Bu hâlde hûrîler (Cennet kızları) süslenip Cennet'in yüksek yerinde durup, bizi Allahü teâlâdan istiyecek kimseler nerededir, bizi alsın" diye seslenirler Sonra Rıdvân'a; "Bu gece hangi gecedir?" derler Rıdvân; "Bu gece, Ramazan ayının ilk gecesidir Muhammed aleyhisselâmın ümmetinden oruç tutanlara Cennet kapıları açılır" diye cevap verince, Allahü teâlâ; "Ey Rıdvân! Cennet kapılarını aç" buyurur (Hadîs-i şerîf-Gunyet-üt-Tâlibîn)

animation1aabb.gif


RIDVÂNULLAHİ TEÂLÂ ALEYHİM ECMAÎN:
Daha çok Eshâb-ı kirâmın isimleri anılınca söylenen; "Allahü teâlânın rızâsı onlar üzerine olsun" mânâsına, duâ, hürmet ve saygı ifâdesi Bir kişi için rıdvânullahi teâlâ aleyh, iki kişi için rıdvânullahi teâlâ aleyhimâ denir
Bütün duâlar, iyilikler, Allahü teâlânın peygamberi ve en sevdiği kulu, insanların her bakımdan en güzeli, en üstünü olan Muhammed aleyhisselâma ve Ehl-i beytine (akrabâsına) ve Eshâbına (arkadaşlarına) rıdvânullahi teâlâ aleyhim ecmaîn ve bunları se venlere ve izlerinde gidenlere olsun (İmâm-ı Rabbânî)
 
Üst Alt